Oko

Jak funguje pasivní dům

Pro fungování pasivního domu, který dokáže dosáhnout oproti běžně stavěným rodinným domům nižší spotřebu energií, je důležité několik věcí, shrňme si je zde v několika bodech.

Vhodný tvar a dispozice domu, který by měl být kompaktní, aby poměr plochy pláště k obestavěnému objemu byl co nejmenší. Pro vnitřní členění domu se doporučuje vytvářet chladné zóny na severní straně (garáž, sklad, komora...). Příčky k těmto prostorám by však měly být kvylitně izolovány, téměř stejně, jako venkovní stěny. Místnosti, ve kterých není udržována stálá vyšší teplota (sklad, kuchyně, koupelna, ložnice...), je vhodné orientovat do severní části nízkoenergetického domu.

Jak funguje pasivní dům
Nízkoenergetický pasivní dům v Dánsku

Správná volba místa pro dům Typickým prvkem pasivního domu jsou velká jižní okna(případně jiné prosklení), kterými dovnitř v zimě dopadá dostetečné množství sluneční energie. Pozemek by tedy měl na této straně poskytovat dostatek soukromí a současně by neměl být příliš stíněn blízkým lesem nebo okolní zástavbou. Orientovat prosklení na západ či východ není ideální. Letní slunce má i nízko nad obzorem dostatek síly a večer by dům přehřívalo, jižní prosklení však lze před vysokým sluncem snáze zastínit.

Důkladně zateplená konstrukce Tloušťka izolace se určuje výpočtem, běžně se pohybuje kolem 30 cm u stěn, v konstrukci střechy pak může být až 40 cm. Stejně důkladně je potřeby izolovat také podlahu. Aby izolace účinně fungovala, musí být provedena bez přerušení, spár a zbytečných prostupů, které by vytvářely tepelné mosty.

Neprůvzdušnost povrchu budovy se ověřuje během stavby tlakovou zkouškou (Blowerdoor test). Při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu.

Úsporné výplně stavebních otvorů Materiál, ze kterého je zhotovený okenní rám není rozhodující, běžně se používají plastová, dřevěná i kombinovaná okna, musí však mít vynikající tepelně-technické vlastnosti. Klíčovou roli hraje při výběru oken součinitel prostupu tepla. Základní vodítko je, aby byl v zabudovaném stavu nižší než 0,85 (W/m2.K).

V podrobnějším návrhu je však nutné znát několik dalších důležitých hodnot. Vedle součinitele prostupu tepla U, který podává informaci o izolačních vlastnostech rámu, je to Ug, což je součinitel prostupu tepla samotného zasklení (obvykle 0,5-0,6). Důležitý je však také další faktor, který je udáván písmenkem g, které přináší informaci o tom, kolik tepelné energie ze slunce projde do interiéru. Na tuto hodnotu je potřeba dát si velký pozor, protože některá běžná trojskla mají sice použitelné hodnoty Ug kolem 0,5, avšak poměrně často mají sotva čtyřprocentní prostup slunečního záření. Stejnou pozornost, jako oknům, věnujte také vstupním dveřím, které musí splňovat stejné požadavky.

Promyšlené větrání a vytápění Pro větrání a vytápění je pasivní dům vybaven větrací jednotkou s rekuperací tepla, které zabezpečuje vynikající kvalitu vzduchu při dodržení tepelné pohody. Čerstvý vzduch je přiváděn do obytných místností, a to přesně v potřebném množství. Odpadní vzduch je odváděn z míst s produkcí škodlivin a vlhkosti, jakými jsou WC, koupelna, kuchyně... Teplo vznikající v domě neuniká, ale je předáno přiváděnému čistému vzduchu. Účinnost tohoto zařízení je v současné době až 99 % v závislosti především na vzduchotěsnosti domu.


Další články

Řeka Mekong je ve své deltě obilnicí Vietnamu.
Ořechový olej nachází široké uplatnění ve studené kuchyni.
Špička obecná náleží do řádu hub lupenatých.
Zdravé jídlo aneb jezte lépe, abyste žili lépe.
Japonci, šintoismus a kami, vysvětlení pojmu kami.
Veganství a vegetariánství, co k němu lidi vede.
Majoránka zahradní se pěstuje jako léčivá a aromatická bylina.
Pampeliškový med je chutný a zdravý, je to slaďoučká, voňavá a zdravá pochoutka.
Kdy vzniklo první auto, odpověď není jednoznačná.
Klanopraška čínská má výrazně povzbuzující účinky.
Dům U kamenného stolu v Praze.
Obří hrnce jsou okrouhlé prohlubně ve velkých balvanech.
Ovoce liči pochází z jižních oblastí Číny.
Šalvěj lékařská roste ve středozemské jižní Evropě.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin a exotiky
Tradiční čínská medicína spočívá v harmonizování organismu.
Ženšen je elixír zdraví tradiční asijské medicíny.
Dům u minuty Praha

Jak funguje pasivní dům.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů