Oko

Sběratelství nebo rabování v epoše osvícenství?

Osvícenští nadšenci ctili rozum a snažili se ho rozvíjet. Vytvářeli velká encyklopedická díla, cestovatelé objevovali neznámé země a archeologové, sběratelé i obyčejní dobrodruzi plnili sbírky muzeí stovkami tisíc nejrůznějších artefaktů. Někdy to byly jen kuriozity, v jiných případech díla, která patří k nejvzácnějším kulturním památkám.

Elginovy mramory
K Elginovým mramorům patří vlysy z Parthenonu.

Elegantní bysta řecké bohyně moudrosti Pallas Athény vévodí sálu Britského muzea, v němž byla instalována nová stálá expozice. Je věnována období osvícenství a památkám, které v té době rozšířily muzejní sbírky v řadě evropských zemí, především ve Velké Británii a Francii.

Expozice, do níž se vchází z nejstaršího a nejkrásnějšího sálu Britského muzea, královské knihovny, má název Osvícenství - objevování světa v 18. století. Představuje kolekci přibližně pěti tisíc nejrůznějších předmětů - sochy, knihy, mince, zkameněliny, archeologické památky. Všechny tyto předměty mají jedno společné. Byly získány v 18. století v době osvícenství na různých místech světa britskými cestovateli, archeology a přírodovědci, ale také obchodními zástupci i obyčejnými dobrodruhy. Ti je přivezli do Velké Británie a darovali nebo prodali Britskému muzeu. Právě v té době, přesně v roce 1753, bylo Britské muzeum založeno.

Britské muzeum

Prvotní impulz vydal sir Henry Sloan, který odkázal svou knihovnu a sbírku starožitností, rostlin, minerálů a různých kuriozit britskému lidu roku 1753. V podstatě tak přinutil parlament, aby založil Britské národní muzeum. To bylo zpočátku umístěno v Montagu House, později k němu byly připojeny i sbírky cenných rukopisů. Bylo to období, kdy do muzea doslova proudily nejrůznější starožitnosti a archeologické památky, ale i čelenky a ceremoniální obleky z Nového Zélandu, z Afriky, zkrátka ze všech částí světa, kde měla Velká Británie své kolonie. Je zde Rosettská deska, egyptský obelisk, zdobené sarkofágy i egyptské mumie. Antické plastiky, mozaiky a vzorky etruského umění. Prostory začaly být příliš malé pro obrovský příliv návštěvníků, a tak se v roce 1823 začalo s výstavbou současné budovy.

Vrátit, či nevrátit exponáty získané v době osvícenství

Svět si nyní klade zajímavou otázku, neměly by tyto předměty být vráceny původním majitelům? Alespoň ty nejvzácnější z nich. Tedy například Rosettská deska Egyptu, který o ni usilovně žádá a snaží se ji získat od Britského muzea zpět již řadu let. Stejně je tomu s hliněnými destičkami s klínovým písmem nebo světoznámými Elginovými mramory (Elgin Marbles). Řekové by je chtěli mít opět doma. Elginovy mramory jsou řecká sochařská díla (vlysy a figurální výzdoba) ze štítů na Partheonu a koré, což je votivní socha stojící oděné řecké dívky z Erechtesia. tato díla získal a přivezl do Británie Thomas Bruce, sedmý earl z Elginu (1766 až 1841), proto se nazývají Elginské mramory. Získal je během cest po Řecku, které podnikal jako britský velvyslanec v Konstantinopoli (Cařihradu). Nechal je dopravit do Londýna a v roce 1816 je prodal Britskému muzeu.

Muzeum se snahám Řecka, Egypta i dalších států brání, jak umí. Nová expozice věnovaná osvícenství ukazuje prudký rozvoj obchodu a výzkumných cest v této době a snaží se dokázat, že předměty nebyly ukradeny, ale staly se součástí světových snah o rozšíření vědomostí a znalostí. Byla to západní Evropa, která tyto předměty povýšila na ikony. Inspirovalo se jimi evropské výtvarné umění, básníci i spisovatelé. Bez evropského kulturního vlivu by možná dnes tyto předměty nebyly ani slavné a možná ani známé. Je ale pravda, že tyto předměty jsou součástí kulturního dědictví států, které si je nárokují, a kde by zřejmě měly být. Jejich předáním by však Britské muzeum ztratilo nejcennější poklady, které každoročně přitahují statisíce návštěvníků z celého světa.


Další články

Abstraktní umění nastoupilo na scénu roku 1910.
Muzeum hodinek Patek Philippe bylo otevřeno v listopadu 2001 v Ženevě.
Zelené sochy zdobí mnohé zahrady i parky.
Hodinky slavných osobností se stávají objektem sběratelů.
Když se řekne Velká Británie, jaké jsou významy tohoto názvu.
Zkameněliny dávných ryb, které jsou nejstarší skupinou obratlovců.
Nejvyšší socha Buddhy stojí v indické Bódhgaji.
Země, planeta mnoha tváří - Nejintenzivnější z berev planety Země, zelená, červená, modrá a okrová, jsou nejlépe vidět z výšky.
Muzeum počítačů v Silicon Valley.

Velkou čínskou zdí byla chráněna severní čínská hranice.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů