Oko

MRI - magnetická rezonance

MRI - magnetická rezonance
Přístroj MRI, magnetická rezonance

Přístroje MRI (Magnetic Resonance Imaging - snímkování za pomoci magnetické rezonance byly do lékařské praxe poprvé zavedeny v osmdesátých letech dvacátého století. Ve světě je dnes magnetická rezonance velmi populární, protože na rozdíl od rentgenu je tato metoda považována za neškodnou pro zdraví. Další výhodou je možnost snímat obraz těla z několika úhlů současně.

Základem přístroje MRI je nukleární magnetická rezonance. Na pacienta působí velice silné magnetické pole, které je přibližně 30 000 krát silnější než zemské magnetické pole. Toto pole působí na protony, čili částice jader určitých atomů. Mezi ně patří i vodík, součást vody, která tvoří dvě třetiny lidského těla. Protony vodíku se vlivem magnetického pole seřadí. Přístroj MRI poté vyšle impuls v podobě rádiové vlny. Atomy vodíku energii z impulsu absorbují a jejich protony se nakrátko otočí určitým způsobem. Tři další magnety vytvoří proměnlivé magnetické pole, které umožní skeneru provést snímky. Protony po odeznění impulsu vyšlou rádiové vlny, které přístroj zachytí, a podle nich a intenzity magnetického pole dokáže zrekonstruovat obraz těla nebo určitého orgánu.


Další články

Voda, která tvoří dvě třetiny lidského těla je na mnohých místech naší planety vzácná.
Šíření zvuku ve vodě

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů