Oko

Smog a jeho vliv na zdraví

Desetitisíce obětí ročně. Astma. Bronchitidy. Srdeční onemocnění. To vše má na svědomí smog přítomný v ulicích velkých měst.

Smog
Smog je směsice všemožných prachových částeček

Smog jen ve čtyřech evropských zemích - v Itálii, Francii, Rakousku a Švýcarsku - zabije ročně třicet tisíc lidí. Celosvětový počet obětí je mnohem větší. Každým rokem v těchto čtyřech zemích přibude dvacet pět tisíc lidí, u nichž se rozvine chronická bronchitida. Téměř tři sta tisíc obětí onemocní bronchitidou akutní. A půl milionu dostane astmatický záchvat.

To vše jsou výsledky z nejnovějšího průzkumu životního prostředí, který přinesl také finanční vyčíslení. Nemoci způsobené smogem stojí ročně tyto země 1,7 procenta hrubého národního produktu.

Čím je vůbec smog tak nebezpečný? Je to směsice všemožných prachových částeček, mezi nimiž se objevují chemické látky, mikroskopické části pneumatik, částečky silničních povrchů, plyny apod. Nestačí tedy vybavit automobily novými motory, které nevydávají tolik zplodin.

Lze se vůbec působení smogu nějak bránit? Podle Světové zdravotnické organizace může situaci ve městech vylepšit dodržování několika základních pravidel. Patří k nim: nesnažit se zkoušt sílu motoru před semaforem, aby mohl řidič vystartovat závodní rychlostí, nejezdit přes trávník a zelené plochy obecně, protože na pneumatikách ulpívají částečky pylu, které se při jízdě dostávají do ovzduší. Lépe je také jezdit s pootevřeným okénkem, ač se to zdá na první pohled nelogické. Je-li auto uzavřeno, stoupá koncentrace benzenu, který se posléze vypařuje do ovzduší.

Mimochodem, "pravidlo otvíraných oken" by mělo platit i v domácnostech. Smog a prach proniká do bytu i zavřeným oknem a koncentruje se v místnosti. Proto je vhodnější častěji větrat, jinak se v místnosti vytvoří smogové mikroklima, které je ještě škodlivější než na ulici.

Pokud je koncentrace smogu v ovzduší vysoká, samozřejmě nevětráme dlouho. A protože škodlivých látek i ozonu v ulicích během dne přibývá, je vhodnější věnovat se sportu pod širým nebem raději v dopoledních hodinách.


Další články

Moucha domácí je průvodce člověka.
Potraviny a zdravá výživa, žijeme uprostřed sporů o to, co a jak jíst.
Dešťová voda může obsahovat škodlivé látky a je k pití často nevhodná.
Čaj Darjeeling patří k nejznámějším čajům na světě.
Papinův tlakový hrnec umožňuje rychlou přípravu jídla.
Tradiční čínská medicína, jaké choroby dokáže léčit.
Ořechový olej nalézá uplatnění ve studené kuchyni.
Bakterie E. coli a nebezpečný salát.
Bizon americký žije na severoamerickém kontinentu.
Spinální anestezie se používá při operacích.
Ostrov Gaudeloupe vystupuje z vln 600 km severně od Jižní Ameriky.
Pavouk tarantule jsou velcí a huňatí.
Sergej Pavlovič Koroljov byl kandidát na Nobelovu cenu za svou činnost ve vývoji raketové techniky.
Ostrorep americký je živoucí posel dávných věků který přežil.
Skalní města se rozkládají na poměrně velké ploše.
Český král Václav IV byl prvorozený syn císaře Karla IV.
Fotochemický smog se vyskytuje především ve velkých městech a průmyslových oblastech.
Perlivá voda, její výroba.
Sýr rokfór zraje uvnitř jeskyní.
Mrtvé moře je jezero se slanou vodou.
Nejhlubší místo oceánu se nachází poblíž Mariánských ostrovů.
Jantarová komnata zmizela ve víru druhé světové války.
Jogurt

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů