Oko

Ozonová vrstva zesílila

Ozonová vrstva
Poprvé po 35 letech přišli vědci s dobrou zprávou, že ozonová vrstva zesílila.

Poprvé po 35 letech přišli vědci, kteří sledují stav ozonové vrstvy, s dobrou zprávou. Množství stratosferického ozonu v tzv. ozonové vrstvě významně vzrostlo. Odborníci tento stav přičítají zákazu používání freonů v chladících zařízeních a sprejích.

"Je to vítězství pro diplomacii a vědu i pro skutečnost, že jsme spolu byli schopni spolupracovat," uvedl chemik Mario Molina, jeden z prvních vědců, kteří na problém úbytku ozonové vrstvy vminulosti upozornili.

Debaty kolem nebezpečného úbytku ozonové vrstvy započaly koncem 70. let dvacátého století. Roku 1987 vstoupil v platnost takzvaný Montrealský protokol, ve kterém se většina států světa zavázala ke kontrole výroby chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu a k postupnému omezení jejich používání.


Další články

Moucha domácí je průvodce člověka.
Spinální anestezie se používá při operacích.
Skalní města se rozkládají na poměrně velké ploše.
Český král Václav IV byl prvorozený syn císaře Karla IV.
Cvičení na ploché nohy, nepodceňujte je.
Perlivá voda, její výroba.
Pavouk tarantule jsou velcí a huňatí.
Tradiční čínská medicína, jaké choroby dokáže léčit.
Bizon americký žije na severoamerickém kontinentu.
Max Planck přispěl k radikální proměně vědeckého myšlení.
Sergej Pavlovič Koroljov byl kandidát na Nobelovu cenu za svou činnost ve vývoji raketové techniky.
Ostrorep americký je živoucí posel dávných věků který přežil.
Mrtvé moře je jezero se slanou vodou.
Nejhlubší místo oceánu se nachází poblíž Mariánských ostrovů.
Ostrov Gaudeloupe vystupuje z vln 600 km severně od Jižní Ameriky.
Švábi a proudění vzduchu, které registrují pomocí tělních čidel.
Bakterie E. coli a nebezpečný salát.
Potraviny a zdravá výživa, žijeme uprostřed sporů o to, co a jak jíst.
Jantarová komnata zmizela ve víru druhé světové války.
Ořechový olej nalézá uplatnění ve studené kuchyni.
Papinův tlakový hrnec umožňuje rychlou přípravu jídla.
Dešťová voda může obsahovat škodlivé látky a je k pití často nevhodná.
Hadi předvídají zemětřesení

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů