Oko

Galové či Keltové

Galové či Keltové? Dlouhá léta se činily rozdíly mezi Kelty a Galy, jako by Galové byli zcela odlišný národ. Archeologické nálezy ovšem dokazují, že Galové nebyli nic jiného než Keltové. Řekové jim říkali Keltové, Římané je nazývali Galy. Římská invaze mířila především na severozápad Evropy, proto se pojmenování Galové vžilo pro lid z této oblasti, ale nikoli již z Evropy střední.

Jazyk a kultura Galů jsou téměř identické s jazykem a kulturou Keltů, nepříklad z Čech. Dnešní rozdíly, nejpatrnější v jazykové oblasti, vznikly až mnohem později. Zemi "galského kohouta", jak si Francouzi rádi říkají, ovládli Římané, střední Evropu nikoli.

Galové a jejich kultura


Další články

Dědictví římského impéria, přetrvalo v kultuře různých národů až do dnešní doby.
Římští gladiátoři se dělili do několika skupin.

Galové či Keltové? Dlouhá léta se činily rozdíly mezi Kelty a Galy, jako by Galové byli zcela odlišný národ.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů