Oko

Populační vývoj - exploze nehrozí

Populační vývoj, který měl až do nedávné doby podobu populační exploze, v posledních letech zvolňuje tempo růstu populace.

Populační exploze
Populační vývoj - exploze počtu lidí nehrozí.

Svět a hlavně ženy se však odhady vědců a statistiků neřídily. Jak situace vypadá, za pouhých padesát let bude svět řešit opačný problém. Prudký úbytek obyvatelstva.

Nikdo to nečekal. Už dnes se rodí velmi málo dětí. Populace však neklesá, protože v plodném věku jsou zatím velmi silné ročníky. Ale už za necelých dvacet let se začnou projevovat následky dnešního trendu. Ve většině evropských zemí nedochází ani k prosté reprodukci.

Populační vývoj v průběhu historie

V roce 1000 žilo na naší planetě asi 500 milionů lidí. Pro srovnání - necelá polovina obyvatel dnešní Číny. V Evropě mezi městy kralovaly Konstantinopol, Palermo na Sicílii a také Sevilla a Córdoba na Pyrenejském poloostrově. Benátky a Řím zůstaly daleko v závěsu. Hlavním světovým centrem byl počtem obyvatel Baghdád, následoval kambodžský Angkor Wat, japonské Kjótó a čínské Chang-čou.

Počet obyvatel v uplynulém tisíciletí rostl velmi nerovnoměrně. Za celých devět století se zvýšil o něco více než trojnásobně, z 500 milionů v roce 1000 na 1,6 miliardy na začátku dvacátého století. A během tohoto jediného století se zvýšil na šest miliard. Prognózy hovořily o tom, že už v polovině 21. století bude na světě deset miliard lidí.

Skutečný populační vývoj

Skutečnost je zcela jiná. Zatímco v padesátých letech minulého století připadalo na světě na jednu ženu průměrně pět dětí, dnes je to 2,7 a toto číslo soustavně klesá. Nutno dodat, že jsou do něj započítány i takové tradičně na děti bohaté oblasti, jako jsou Indie či Afrika. Nejde tedy pouze o evropský, ale o celosvětový trend.

Tato tendence je výrazná i v tradičně katolických zemích, jako je Itálie či Španělsko, přestože církev je zásadně proti kontrole porodnosti. Itálie dnes patří k zemím s nejnižší porodností nejen v Evropě, ale ve světě vůbec. Na jednu ženu zde připadá 1,2 dítěte, to znamená, že nedochází ani k prosté reprodukci rodiny (aby došlo k prosté reprodukci, musí být porodnost na výši nejméně 2,1).

Stejně nízká porodnost je i ve Španělsku, v Řecku, v České republice, v Rusku a v dalších zemích. V současné době má nižší porodnost než 2,1 šedesát zemí světa. Patří k nim celá řada zemí karibské oblasti, ale i Japonsko, Korea, Čína, Thajsko, Srí Lanka a Írán. Studie prováděná Organizací spojených národů tvrdí, že za pouhá dvě desetiletí bude osmdesát procent žen na světě mít pouze dvě děti nebo méně.

Jak už bylo uvedeno, světová populace zatím neklesá, protože v plodném věku jsou velmi silné ročníky. Roční přírůstek obyvatel ve světě dosahuje osmdesát milionů ročně. V okamžiku, kdy tento vliv zmizí, dojde zejména v Evropě k rapidnímu poklesu počtu obyvatel, jaký byl v historii naposledy zaznamenán v morovém období ve čtrnáctém století.

Příčiny tohoto populačního vývoje

Objektivních příčin tohoto vývoje je celá řada, ale zřejmě daleko důležitější jsou velmi těžko postižitelné příčiny subjektivní.

K těm objektivním patří například nízká dětská úmrtnost. Ztráta jedináčka se prostě nepředpokládá.

Jednou z dalších příčin zejména v méně vyvinutých zemích je pokračující urbanizace. Zatímco na venkově je každá ruka, i dětská, přínosem - děti se starají o domáci zvířata a vykonávají lehčí domácí práce nebo práce na farmě, urbanizace tyto hodnoty kácí. Ve městě je třeba do dítěte naopak investovat finanční prostředky i péči už z prostého ekonomického důvodu, aby bylo schopno najít si v dospělosti práci.

A pak je zde zcela změněná psychika ženy, s kterou zřejmě nepočítali ani kněží, ani vědci, ani statistici. To platí celosvětově.

Na populační vývoj neplatí ani církev

V Brazílii, kde je pozice katolické církve podobně jako i Itálii velmi silná, se nikdy nepropagovalo plánované rodičovství. Spíše naopak. Přesto tam miliony žen užívají antikoncepci nebo se nechávají sterilizovat. Výsledek? Za poslední dvě desetiletí klesla v Brazílii porodnost na polovinu, na dnešních 2,3.

Případ islámského Íránu je ještě pozoruhodnější. V roce 1994 íránští zástupci na světové konferenci v Káhiře, kterou o populačních problémech uspořádalo OSN, striktně vystoupili proti jakékoli kontrole porodnosti. A přesto zatímco v roce 1988 byla v Íránu míra porodnosti 5,5, v roce 2000 už to bylo pouze 2,2.

Není to tak dávno, co se říkalo, že neochota mít více dětí je typická pouze pro bohaté evropské země. Fakta to vyvracejí. Bangladéš patří mezi nejchudší státy světa, vzdělání dívek je tam na nízké úrovni a vdávají se tradičně velmi mladé. A přesto i tam míra porodnosti klesla na 3,3. Ještě chudší Vietnam vykazuje míru porodnosti 2,3, zatímco před deseti lety to byl dvojnásobek.

Perspektivy populačního vývoje

Přední světoví demografové to vidí jasně. Předobrazem světového vývoje je dnešní Itálie, Španělsko, Řecko, Česká republika... Jsou to země, kde na rozdíl od severských států vývoj nepokročil tak daleko, aby zajistil ženě možnost současně pracovat, budovat si kariéru i mít děti. Podobná situace bude ještě dlouho ve většině zemí světa. Ale ani v severských zemích, kde možnost umístit děti v předškolních zařízeních nebo si najmout chůvu, jsou zcela běžné a finančně dostupné, nejsou statistické údaje o mnoho lepší. Také nezajišťují ani prostou reprodukci, ve Švédsku 1,6, ve Finsku 1,7 a ve Velké Británii a v Norsku 1,8.

Rodiny s pěti nebo šesti dětmi jsou dnes běžné snad jen v Africe. Ale ani ta svět nezachrání. V Africe totiž působí jiný faktor, který populaci redukuje, AIDS. Podle odhadů OSN zemře v příštích pěti letech na AIDS ve světě nejméně patnáct milionů lidí, z toho velká část právě v Africe. Předpokládaná délka života se vlivem AIDS například v Botswaně nebo v Zimbabwe snížila ze šedesáti na pouhých čtyřicet let.

Populační exploze nahrazena úbytkem obyvatel

Ve vyspělejších afrických zemích se snižuje míra porodnosti zcela v souladu se světovým trendem. V Keni klesla z osmi na méně než pět za poslední dvě desetiletí a čeká se další pokles. A protože i v této zemi řádí AIDS, bude Keňa zřejmě první africkou zemí, kde dojde přímo k úbytku obyvatel.

Japonsko očekává, že do roku 2050 klesne populace o 14 procent, což znamená o celých dvacet milionů. Podobný vývoj očekávají i demografové v Německu. Itálie a Maďarsko předpokládají 25procentní úbytek obyvatel do roku 2050 a v Rusku se počet obyvatel sníží zřejmě o celou třetinu.

Planeta Země se tedy nemusí bát přelidnění. Ale pro lidstvo to bude úplně jiná planeta. Planeta starých lidí.


Další články

Země, planeta mnoha tváří
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Pí - Ludolfovo číslo
Japonsko opět září a po letech recese země opět ožívá.
Angkor Wat je chrám nacházející se v Angkoru v Kambodži.
Ohrožená zvířata ostrova Srí Lanka

Zatímco v padesátých letech minulého století připadalo na světě na jednu ženu průměrně pět dětí, dnes je to 2,7.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů