Oko

Nové smrtící viry

Ve světě se objevují nové viry, které způsobují smrtící epidemie. Nejde pouze o AIDS, ale i o mnohá další onemocnění, jejichž úspěšná léčba je zatím otázkou budoucnosti.

Virus Ebola
Za první půlrok 1995 se virem Ebola v Zairu nakazilo 315 osob, z nichž 244 zemřelo.

V poslední době se často hovoří o nových smrtících epidemiích. Neznámé viry, agresivní bakterie, nákazy přenášené ze zvířete na člověka jsou postrachem každého lékaře. Čím to, že se objevuje tolik nových, dosud neznámých nemocí? Doktor Joseph McCormick z Pasteurova institutu v Paříži, jeden z největších odborníků na studium viru Ebola, nabízí zajímavé vysvětlení.

Nejdůležitějším důvodem objevování nových nemocí je celková změna životního stylu, a to především v Africe, kde se také nejvíce nových onemocnění vyskytuje. Lidé opustili tradiční malé vesnice a přestěhovali se do měst. Epidemie, které dříve zachvacovaly pouze malý počet lidí na omezeném území, se tedy šíří snáze a rychleji. Příčinou je rovněž častější kontakt pacientů s lékaři a ošetřujícím personálem, jejichž prostřednictvím paradoxně dochází k dalšímu šíření nákazy. Navíc se výrazně zlepšila diagnostika, takže mnoho onemocnění je vůbec rozpoznáno či objeveno až nyní. V nemocnicích se špatnou úrovní hygieny se virus snadno rozšíří a zrodí se epidemie.

Staronové viry

Doktor McCormick se spolupracovníky svou hypotézu dokázal i výzkumy v praxi. Z jeho pozorování mimo jiné vyplynulo, že strašák civilizace přelomu tisíciletí - virus HIV - se vyskytoval v Súdánu a Zairu dlouho předtím, než se rozšířil do celého světa. Nejméně jedno procento zdejších obyvatel v sobě nosilo virus HIV deset let předtím, než byl vůbec objeven. Přežívají s ním i po dalších deseti letech. V těchto místech se vyskytuje jakýsi "stabilizovaný AIDS", skutečnou epidemii zde neznají. Situace se však mění po proudu řeky Kongo. V Kinshase již nemoc AIDS dosáhla skutečně epidemických rozměrů.

Toto zjištění vedlo doktora McCormicka k názoru, že AIDS se nezrodil ve městech, ani není způsoben virem přeneseným na člověka z opice. Existuje dlouhé roky v některých afrických vesnicích, odkud se teprve s rozvojem dopravy a místních měst rozšířil mezi populaci a odtud pak do zbytku světa. Nové viry tedy většinou nejsou tak úplně nové. K jejich rozšíření došlo v důsledku ekologických změn. "Nové viry se výrazně projevují právě proto, že podmínky, za nichž po miliony let přežívaly, se náhle mění," říká Bernard Le Guenno, odborník Pasteurova ústavu, který se specializuje na studium arbovirů.

Podle kalifornského lékaře Patricka Olsona je i virus Ebola poměrně starý. Údajně existoval již v antickém období. Před dvěma a půl tisíci lety napadla athénské vojsko ve válce se Spartou záhadná horečka a prudké krvácení, jak píše Thukydides. Podle doktora Olsona bylo toto onemocnění způsobeno virem podobným Ebole.

Postup virů na nová území

Zpočátku se nové viry vždy vyskytují na územích s nižší životní úrovní. Místem jejich zrodu bývá Zair, Súdán, Sierra Leone, Pákistán, ale také provincie Če-ťiang v Číně. Všechno jsou to místa, kde se vyskytují i tradiční epidemie jako tyfus, malárie, cholera nebo horečka dengue.

Odborníci byli dlouho přesvědčeni, že všechny tyto nemoci, ale i ty nové, propukají výlučně v důsledku špatných životních podmínek na zaostalém území. Jenže v listopadu 1989 přišel šok. Ve Virginii, na území Spojených států, zemřely dvě opice přivezené z Asie. V jejich tělech byl identifikován virus podobný Ebole. Opice sice pocházely z druhého konce světa, ale zákeřný virus byl zde.

Média pomalu rozšiřovala panický strach, spisovatelé začali psát thillery o smrtících virech, scénáristé Chicago Hope věnovali jeden díl slavného seriálu viru Ebola a Richard Preston napsal příběh, podle něhož byl natočen úspěšný film Smrtící epidemie s Dustinem Hoffmanem v roli lékaře zachraňujícího svět před katastrofou.

Virům jako Ebola se začaly věnovat nejvyhlášenější výzkumné ústavy. Jedním z nejznámějších je CDC v Atlantě, kde bylo izolováno nejvíce nových virů. Druhým velkým střediskem je již zmiňovaný Pasteurův ústav v Paříži, kde doktor Luc Montagnier izoloval virus HIV způsobující onemocnění AIDS. V tomto ústavu se ovšem vědci nevěnují pouze studiu exotických onemocnění, značná část jejich výzkumů se týká i tak běžného viru, jako je virus chřipky, viru běžného, ale přesto občas i smrtícího.

Viry ze světa zvířat

Nové viry pocházející z Afriky nejsou pouze záležitostí lidí. Značná část onemocnění se vyskytuje i u zvířat, která dokonce bývají jejich původci. Podle výzkumů Roberta Swanepoela se zdá, že mnozí živočichové mohou být přenašeči těchto nemocí, aniž by sami onemocněním trpěli. Většinou si zvířata virus předávají potravním řetězcem, občas se ovšem stane, že se takto nakazí i člověk. Ten není proti viru imunní, a tak u něj propuká závažné a téměř vždy smrtelné onemocnění, kterým nakazí další lidi, a to je počátek epidemie.

Zvířata nemusejí být pouze přenašeči, mohou rovněž onemocnět vlivem viru, který dříve neznala. V posledních letech byla prokázána zvláštní epidemie u čínských kachen, lvů ze Serengeti, středomořských delfínů nebo nejrůznějších druhů opic. Všechna zvířata byla napadena virem připomínajícím virus HIV.

Řešení problémů, které nové viry tpůsobují, zůstává v nedohlednu. Jediné, co lze dělat, je vyvinout ochranu před nákazou a pracovat na vývoji léků.


Další články

Horečka jako lék
Haithabu město Vikingů, které zaniklo před devíti sty padesáti lety, přináší cenné poznatky o životě svých dávných obyvatel.
Golfský proud, kterému vděčí Evropa za příznivé a mírné klima.
Osobní hygiena v průběhu dějin - historie osobní hygieny.
Nejznámější z delfínů je delfín skákavý, který je oblíbeným protagonistou delfinárií.
Lev indický je jediný lev žijící v Asii.
Bakterie E. coli v zelenině a ovoci.
Kyselina močová je původce nemoci zvané dna.
Korejský ženšen

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů