Oko

Testovací roboti

Každý den testují automatické přístroje stovky výrobků, které pak putují na pulty obchodů. Boty, psací pera, zubní kartáčky, prezervativy a další výrobky firem, které zakládají svou obchodní strategii na kvalitě svých výrobků, jsou podrobovány přísným zkouškám kvality.

Testovací robot
Testovací robot simulující poškrábání rovných ploch z různých materiálů.

Pokud to jde, objednávají si firmy tyto testovací roboty přímo od výrobce. Například stroj na zjišťování tvrdosti vaječných skořápek je vlastně klasický lis. Lze jej použít i na ověřování odolnosti kůže nebo na testování zralosti plísňových sýrů. A proč se vlastně zkouší tvrdost skořápek? V západní Evropě jsou totiž stále více oblíbené tzv. bio potraviny vznikající tradičním způsobem. Slepice jsou ve volném výběhu, jejich vejce proto musí být pevnější a odolnější vůči vnějším podmínkám a nákaze. Pro měření jejich pružnosti a meze pevnosti je lis vybaven snímači.

Speciální testovací roboti

Některé výrobky vyžadují tak složité testovací zařízení, že si ho výrobci musí zkonstruovat sami. Například firma Montblanc vyvinula automat schopný simulovat opotřebení psacích per za několik let používání. Pera píší bez přestání několik dní v různém sklonu a také různým druhem písma - arabským, čínským či latinkou.

I zubní kartáčky musí prokázat odolnost a 40 000 krát přejet tam a zpět po zubních protézách, což se rovná třem měsícům pravidelného používání. Testovací robot zajišťuje dokonce vlhčení protéz tekutinou, která se svým složením podobá lidským slinám.

Jiné kartáče testují nepromokavost kožené turistické obuvi. Simulují chůzi ve vysoké mokré trávě. Jsou-li boty kvalitní, neměla by do nich ani po hodině testování proniknout voda ani vlhkost. Sportovní obuv je podrobována stovkám tisíc ohýbání, protože vyhovující materiál musí být zároveň dostatečně pružný pro vytrvalostní běh a tvrdý k dosažení větší rychlosti. Ne vždy to unavené podrážky vydrží.

Testování bezpečnosti výrobků

U některých výrobků je nejdůležitějším kritériem bezpečnost, pro niž jsou stanoveny přísné testy. Cyklistické a motocyklistické helmy musí být především odolné vůči nárazům. Rychlostí 27 km/h jsou vymršťovány proti kovadlině. Předtím jsou na čtyři hodiny vystaveny teplotě minus 20 °C, aby se simulovalo snižování odolnosti materiálů v zimním období.

A jak je to s prezervativy? Jsou bezpečné? Jejich nepropustnost se například ve Francii zkouší v sedmi různých laboratořích během třiceti měsíců. Každý z kondomů je naplněn solným roztokem a poté ponořen do lázně, která měří jeho elektrický odpor.

Tvrzená skla složená z více vrstev procházejí také přísnými zkouškami. Rameno robota přeměněné v sekeru zasadí do každé tabulky sedmnáct ran silou dospělého člověka. Pokud sklo test vydrží, používá se v bankách, muzeích a limuzínách významných vládních představitelů.

Cigarety už svou podstatou bezpečné nejsou, ale je potřeba pravidelně kontrolovat, zda se obsah nikotinu a dehtu shoduje s údaji uvedenými na krabičce. 350 značek prodávaných ve Francii se testuje pětkrát do roka. Stroj, který mechanicky simuluje výdechy a nádechy kuřáka, tak musí ročně "vykouřit" více než patnáct tisíc cigaret. Produkty spalování tabáku se zachycují na speciálních filtrech.

Normy

Testovací stroje jsou také významnými pomocníky při zjišťování, zda výrobky vyhovují závazným normám. U nás je to zvláště známá ČSN - Česká státní norma. Certifikáty vydává například Institut pro testování a certifikaci (ITC). Kromě toho existují také normy mezinárodní. Jedna z nich má název ISO, což je zkratka pro International Organization for Standardization. Je to celosvětová organizace, která sdružuje jednotlivé normalizační orgány. Každá země v ní má jednoho zástupce.

Mezinárodních morem dnes existuje více než 11 000. Pro každý obor je vypracovává příslušná technická komise, celkem jich je 185. Nejméně jednou za pět let se komise sejde a rozhoduje o tom, zda se má norma potvrdit, zrevidovat nebo zrušit.

Pořizovací náklady na testovací roboty záleží na tom, jak složitý je testovací proces a kolik parametrů se má při testech prověřit. Někdy je jich celá řada. Například při zkoušce pevnosti bot se testuje pevnost v tahu a tažnost, pevnost v dalším trhání, pevnost v roztržení, soudržnost vrstev materiálu, pevnost ve vytržení stehu, pevnost šitých spojů a mnoho dalších parametrů.


Další články

Rychlost je relativní pojem.
Způsoby měření teploty a druhy teploměrů.
Zubní kartáček, zdroj infekce
Sýr a jeho cesta historií jejíž počátek se ztrácí v minulosti.
Kolumbovo vejce bývá označován problém, jehož řešení se zdá být snadné, ale vyžaduje znalosti i důvtip.
Sýr rokfór je známý po celém světě svými zelenavými žilkami a výtečnou chutí.
Voda

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů