Oko

Sedící urny

Nově objevenou skupinu uren v podobě sedícího člověka přednedávnem objevili archeologové v amazonském deštném pralese. Vzácné pohřební památky představují dklad tajuplné kultury kmene Maraca.

Neobvyklý nález učinil místní lovec v povodí řeky Maraca na severu Brazílie. V temné skalní jeskyni leželo dvacet uren z pálené hlíny, vesměs lidských tvarů. Osmdesát centimetrů vysoké artefakty byly zřetelně modelované do podoby mužů, žen nebo dětí. Všechny původně seděly na malé lavici, s rukama opřenýma o kolena.

Ojedinělé nálezy podobného druhu byly archeologům známy už od devatenáctého století. O životě, zvycích a původu kmene Maraca (jméno dostal podle místní řeky) je dodnes známo velice málo. Někteří odborníci usuzují, že celý kmen vymřel v sedmnáctém století na nemoci zavlečené do těchto míst Evropany.

Narozdíl od ostatních amazonských národů ponechávali příslušníci kmene Maraca urny svých zemřelých otevřené, aby udrželi kontakt mezi živými a mrtvými.

Sedící poloha odpovídá postoji, který byl vyhrazen náčelníkům, šamanům a váženým hostům. Přítomnost ženských uren mezi nálezy svědčí o rovnoprávném postavení žen v tomto kmeni. Již v šestnáctém století vyprávěli Evropané o kmenech, ve kterých ženy mluví a oblékají se jako muži a účastní se spolu s nimi válečných tažení. To byl také důvod, proč Španělé později celou oblast nazvali Amazonie. Tento název nese podle bájného starověkého kmene bojovných Amazonek, o kterých psal Homér.


Další články

Brněnští vědci vyvíjejí pružný beton, který může v budoucnu najít využití v oblastech ohrožených zemětřesením.
Potopa světa je další ze záhad a diskutovaných událostí.
Mnišský stát Athos v Řecku.
Černé perly mají zvláštní tajemnou přitažlivost.
Thorovo kladivo používá bůh Thor jako nástroj.
Korejský ženšen využívá tradiční asijská medicína.
Kočkodan talapoin, nejmenší opice Starého světa žije v močálovitých pralesích Afriky.
Tradiční čínská medicína spočívá v harmonizování organismu a léčí také pomocí bylin.
Britské námořní muzeum představuje návštěvníkům stovky exponátů z dávné námořní slávy Velké Británie.
Vikingové se usadili na mnoha místech Evropy.
Tropické deštné pralesy v Kostarice jsou pod ochranou vlády.
Když se řekne Velká Británie, může to mít různé významy.
Papinův tlakový hrnec umožňuje rychlé vaření a dušení.
Goji - kustovnice čínská vyniká zdravotními účinky.

Jaké jsou vlajky evropských států malých i těch větších.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů