Oko

Pravá nebo levá strana?

Mají-li dveře místo kliky knoflík, otáčíte jím zásadně na druhou stranu? Nevíte, na kterou stranu vytočit žárovku? Nic si z toho nedělejte, nejste sami.

Nemusíte si připadat divně, když nejste schopni si zapamatovat, kterým směrem žárovku vytočit. Lidé si takové věci zkrátka nepamatují. Podle psychologů můžeme kořeny této "neschopnosti" vystopovat už ke vzniku lidského druhu.

Pravá nebo levá strana?

David Gilden a Christy Priceová z Texaské univerzity v Austinu se vyptávali osmačtyřiceti dobrovolníků, kterým předložili počítačovou animaci několika předmětů. Předměty se pohybovaly po obrazovce, otáčely se po směru hodinových ručiček i opačně, přibližovaly se a opět vzdalovaly. Všichni dobrovolníci si dokázali zapamatovat pohyb objektu pouze v určitých případech: když se předmět přibližoval nebo naopak vzdaloval a když přecházel přes celou obrazovku. "Nebyli schopni určit směr rotace," říká Gilden.

Podle jeho názoru může za tuto lidskou nedokonalost dávná historie, počátky vývoje člověka. Naši předci museli poznat, zda se k nim zvíře, které lovili, nebo před ním utíkali, přibližuje, nebo se od nich vzdaluje. Pokud se otáčelo, nic to pro pravěkého člověka neznamenalo.

"Točení člověka už od dětství fascinuje," říká Gilden. Pamatujete si, jak jste se v dětství chtěli rychle otáčet na místě, dokud jste nepadli? Určitá fascinace ve vás dozajista přetrvala - obdivujeme například piruety tanečníků nebo krasobruslařů, fascinovaně pozorujeme rychle roztočený objekt. A také většinou nevíme, na kterou stranu otočit volant, když dostaneme v autě smyk.

Psycholog Jim Stone z univerzity v Sheffieldu nabízí prostší vysvětlení: "Jak dospíváme, stále méně se dostáváme do kontaktu s točícími se objekty." A proto máme s rotujícími předměty potíže. Chybí nám obyčejná praxe a zkušenost.


Další články

Sluneční brýle
Spirála je v přírodě se často objevující uspořádání.
Umění komunikace mezi lidmi
Albíni, bílá zvířata, trpí nedostatkem kožního barviva.
Dvojčata v americkém městečku Twinsburg.
Rdesno hadí kořen je léčivá bylina.
Archeologické objevy na jihu ostrova Kypr
Pí - Ludolfovo číslo je nazvané po Ludolfu van Ceulenovi, který ho vypočítal s přesností na 35 desetinných míst.
Lidé chovali kočky už v době kamenné, potvrzují to archeologické nálezy na Kypru z doby před 10 000 lety.

Optické klamy fungují na principu oklamání lidského vnímání.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů