Oko

Otisky prstů s otazníkem

Otisky prstů jsou v kriminalistice považovány již dlouhou doby za spolehlivou techniku usvědčení pachatele. V poslední době se však objevují pochybnosti o spolehlivosti takto získaných důkazů.

Zdá se být jisté, že otisky prstů spolehlivě usvědčí pachatele. Je to stará osvědčená technika, ale ani při jejím použití nelze zcela vyloučit omyl.

Otisky prstů

Podpůrné důkazy v podobě otisků prstů mají při soudním procesu obvykle výsadní postavení. Snímají se proto, aby se porovnaly s otisky prstů podezřelého nebo s databází dříve trestaných osob. Jde přitom o metodu, u níž je omyl téměř vyloučen. Někteří vědci však v poslední době její spolehlivost popírají.

Otisky prstů a míra pravděpodobnosti

Při jednom trestním procesu, který proběhl v roce 1999 v USA, se objevil požadavek na vypracování míry pravděpodobnosti omylu při porovnávání otisků prstů. Úkolem byla pověřena FBI a společnost Lockheed Martin. Závěr studie FBI zněl: pravděpodobnost, že by se otisky dvou různých osob shodovaly, se rovná jedné ku 1097. Protože se na světě dosud mohlo objevit asi 1011 různých otisků, je šance na falešnou shodu prakticky nulová.

Při zpracování výsledku bylo porovnáno padesát tisíc otisků. Je to úctyhodný počet, ale podle kritiků nedostatečný pro vyslovení závěru, který by platil pro všechny obyvatele naší planety v minulosti i v budoucnosti.

Další pochybnosti se objevily po čase. Podle studie Davida Kaye z prosince 2003 odborníci společnosti Lockheed narazili na tři podivné shody, které byly vyřazeny jako chybné. Byly to otisky, které vypadaly neobyčejně podobně, ačkoli měly pocházet od různých lidí. Když byl detailně přezkoumán jejich původ, ukázalo se, že by měly být shodné. Pocházely totiž od stejné osoby.

Otisky prstů s otazníkem

Přesto se otisky prstů lišily mírou podobnosti či rozdílnosti. Jeden pár byl dokonce natolik odlišný, jako by šlo o otisky dvou různých lidí. Další otisky se od sebe lišily méně, ale protože se měly shodovat, stálo to za pozornost. "Prokázalo se tím, že otisky prstů stejné osoby se mohou zdát velice odlišné," konstatoval ve své studii David Kaye. "Předpoklad, který mělo zkoumání potvrdit, tím byl vlastně zpochybněn," dodává další z kritiků současného používání otisků prstů Simon Cole z Kalifornské univerzity v Irvine. Podle něj každé vědecké odvětví musí počítat s mírou neurčitosti.

Ke zpochybnění průkaznosti otisků prstů došlo ve Velké Británii a v USA v posledních pěti letech několikrát. Americké ministerstvo spravedlnosti však přesto obmítá podpořit další studie zaměřené na míru spolehlivosti této techniky. Příčinou je zřejmě obava z chaosu, který by po zpochybnění tohoto uznávaného důkazního prostředku mohl nastat.


Další články

Vikingové byli odvážní mořeplavci.

Vtipy Chuck Norris 10 s tímto hrdinou v hlavní roli.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů