Oko

Axolotl mexický

Věk lidí i zvířat se obvykle odvíjí podle stejného vzorce. Po kratším či delším dětství a mládí přichází dospělost, stáří a nakonec neúprosná smrt. Pokud člověk touží objevit elixír věčné mladosti, nezbývá než uchýlit se do světa pohádek. Mlok axolotl mexický recept na věčné mládí má. Přestože se dožívá i 25 let, zůstává stále v dětském stadiu a za normálních podmínek se v dospělce nevyvine.

Axolotl mexický
Axolotl mexický. Albíni nejsou u axolotla mexického vzácností, ale vyskytují se ve velkém množství.

Na první pohled vypadá axolotl mexický (Ambystoma mexicanum) jako veselá postavička z kraslených dětských seriálů. Ze zavalité hlavy vystupují štětečky žáber a široká ústa jako by byla neustále připravena k dobráckému úsměvu. Možná jeho šibalské vzezření skutečně souvisí s tím, že máme co činit s nedospělým teenagerem. Správně by měl stejně jako všichni jiní obojživelníci zhruba po jednom roce projít přeměnou v suchozemského dospělce dýchajícího plícemi.

Axolotl však nedbá pravidel platných pro ostatní a žije si klidně dál mladickým tempem. Dorůstá třiceti centimetrů délky a dosahuje věku pětadvaceti let, aniž by dosáhl dospělosti. Přitom si nijak neodepírá ani oblast vyhrazenou běžně pouze dospělým, totiž pohlavní život. Rozmnožování v larválním stadiu (neotenie) je sice známo i u jiných živočichů, u axolotla se však stalo téměř stoprocentním pravidlem. Jeho larvy žijí několik generací a rozmnožují se už ve stáří jednoho roku. Kladou malá vajíčka o průměru 3 mm a lepí je na rostliny.

Prodloužení mládí je zajímavé i pro člověka, proto se o axolotla mexického zajímají vědci na celém světě. V mladém věku jsou všichni tvorové mnohem zvídavější, vynalézavější a aktivnější, a právě tyto vlastnosti ženou vpřed evoluční pokrok. Axolotl svých možností příliš nevyužívá. Je na zeměkouli již 350 milionů let a za tu dobu se evolučně nijak výrazně nezměnil. Jeho setrvávání v juvenilním stadiu se spíše podobá trucovitému vzdoru, s nímž odmítá vstoupit na souš a žít podobně jako jeho nejbližší příbuzní z čeledi axolotlovitých, kterých je celkem osmadvacet druhů. Možná že se za touto vývojovou odchylkou skrývají dávné problémy s hledáním obživy na pevnině nebo ohrožení specifickými nepřáteli. Faktem je, že dnešní axolotl mexický je tvor klidný až pohodlný. Nejraději leží na dně vodních nádrží a živí se mušlemi nebo chytá rybky a korýše proplouvající kolem něj.

Axolotl mexický

Neobvykle znějící jméno axolotl je aztéckého původu. Jedna verze tvrdí, že je odvozeno od boha Xolotla, který se údajně dokázal v nebezpečí proměnit v malého živočicha. Podle jiné rozšířenější verze znamená název "vodní pes" od slov atl - voda a xotl, což má i význam pes.

Po příchodu Evropanů do dnešního Mexika se o neobvyklého tvora začali zajímat vědci starého kontinentu. V roce 1863 se do pařížské Botanické zahrady (Jardin des Plantes), která se zabývala spíše studiem fauny než flóry, dostalo čtyřiatřicet exemplářů neotenických larev tohoto živočicha. Z vajíček, které tyto tyto larvy nakladly, se vylíhly další larvy a k úžasu odborníků se po čase některým z nich začaly ztrácet žábry, měnil se tvar hlavy, ocasu, celého těla, zmenšily se jim končetiny, oči vystouply ven a změnilo se i zbarvení. Zanedlouho se z nich vyvinuli dospělí suchozemští jedinci. Při hledání příčin se zjistilo, že voda v akváriu obsahovala relativně vysoký podíl jódu. O tomto prvku se již tehdy vědělo, že podporuje tvorbu růstového hormonu ve štítné žláze. Při dalších pokusech se ukázalo, že larvy krmené vepřovou štítnou žlázou se skutečně rychle začaly přeměňovat v dospělce.

Pozor na jód

Proč štítná žláza axolotla mexického za normálních okolností nefunguje, ukázaly teprve nedávné výzkumy. Může za to zmutovaný gen, který blokuje produkci hormonu tyroxinu a tím i další vývoj zvířete. Vědci doufají, že pokračující výzkumy tohoto zajímavého mloka pomohou nejen lépe pochopit mechanismy přechodu od larválního k dospělému stadiu jedince, ale že přinesou i nové poznatky o zásadním evolučním kroku živých organismů na naší planetě, o rozšíření života mimo vodní prostředí a jeho přenesení na pevninu.

Regenerační schopnosti axolotla mexického

Axolotl mexický je zajímavý ještě z jednoho hlediska. Patří totiž mezi živočichy, kteří mají unikátní regenerační schopnosti. Pokud ztratí například nohu, brzy mu kompletně doroste nová. Přitom se již specializované buňky dokážou vrátit do svého prvotního nespecializovaného stavu, začnou se dále dělit a získají nové určení podle potřeby. Skupina vědců z drážďanského Institutu molekulární biologie a genetiky Maxe Plancka se nyní zaměřila na výzkum regenerace míchy u mloka, jemuž byl amputován ocas. Poznání tohoto procesu by mohlo pomoci při léčbě ochrnutých pacientů.

Axolotl mexický v ohrožení

Zatímco axolotl mexický slouží vědě v mnoha laboratořích světa, jeho původní domov ve volné přírodě je ohrožen. Neobvyklý mlok se vyskytuje pouze na jediném místě na světě, v jezeře Xochimilco ležícím na okraji mnohamilionové metropole Mexico City. V dávných dobách to bylo i jezero Chalco, které však zcela zmizelo. Jezero Xochimilco je oblíbeným cílem výletníků, kteří brázdí vlny na člunech pestrých barev. Hustý rekreační provoz působí hluk a znečišťuje vodu a biologové mají oprávněné obavy o další osud populace axolotla mexického. Proto byl nedávno s mezinárodním přispěním zahájen projekt Aztékové a axolotl, který má zabezpečit přežití vzácného druhu v jeho prostředí. Na břehu jezera vznikne chovná stanice a informační středisko, kde se pod mottem Forever young (Navždy mlád) budou návštěvníci seznamovat s životem axolotlů i s nejnovějšími výzkumy tohoto výjimečného druhu.


Další články

Svišť je typickým obyvatelem hor.
Barvy
Pásovec devítipásý, vrstevník dinosaurů.
Microraptor gui, opeřený dinosaurus.
Medvěd grizzly je obyvatel lesů Severní Ameriky.
Lidské tělo je do jisté míry schopno regenerace tkání, daleko lépe jsou však na tom mloci a některé druhy ryb.
Rostliny a lidé - Rostliny nacházejí své místo na terasách i v zahradách.
Albíni, bílá zvířata
Max Planck byl významný vědec přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Voda

Vtipy Chuck Norris pro dobrou náladu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů