Oko

Zneškodnění odstřelovače

Císař Peťas se natáhne v Síle, ve které vnímá nastražený výstražný systém. Bezprostředně za dveřmi je na stěnu připevněno pohybové čidlo, samo o sobě by nebylo nikterak obtížně překonatelné, dveře se otevírají směrem ven, takže jejich otevření poté, co si jedna z jeho terminátorek pohraje se zámkem, by čidlo neaktivovalo, o dveře je však opřeno koště přinesené spolu s hadrem, kterým je omotáno pro zvětšení svého objemu, aby změna jeho polohy snáze aktivovalo čidlo. Jakmile se dveře otevřou, čidlo vyšle signál a upozorní odstřelovače nahoře v budově. Peťas sotva znatelně kývne na Nikolu, která pozvedne ruku, přiloží ji ke dřevěným dveřím v místě, kde se na druhé straně nachází pohybové čidlo, z prstu jí steče tekutý kov, vysune se jehla, která se ihned začne provrtávat dřevem dveří. Ledva pronikne dveřmi, infikuje čidlo nanoboty, které jej ovládnou a pokračují dál, čidlo se spojí s přijímačem, který také infikují. Ve zlomku sekundy má Nikola pod kontrolou celou zabezpečovací síť, kterou si v budově odstřelovač instaloval. Stáhne jehlu, prst jí opět přelije tekutý kov a naběhnou textury imitující zbarvení lidského prstu.

Císař Peťas se v Síle natáhne k zámku dveří, nastaví stavítka, uchopí váleček zámku, otočí jím, ejhle, je zamčeno na dva západy, proto otočí zámkem ještě jednou, poté jemnou prací se Sílou zasune jazýček kliky, otevře křídlo dveří a cesta do nitra budovy je volná.

Zatímco Peťas propátrává v Síle cestu, hledajíce pasti a nástrahy, dojdou před dveře, za kterými vnímá přítomnost odstřelovače. Zaměří se na něj, odstřelovač leží zhruba uprostřed místnosti, odkud má přes malé okno této místnosti jako na dlani protilehlý svah s cestou, po které bude za zhruba pět minut projíždět jeho cíl. Dveře jsou z druhé strany zajištěny klínkem, odstřelovač se tak jistí, aby k němu nikdo nemohl překvapivě vtrhnout. Sice by nebyl problém pomocí Síly klínek zpod spodní hrany dveří odstranit, avšak při tom by Peťas mohl nadělat šramot, který by odstřelovače varoval. Peťas proto pokyne Elišce, která, vědíc, že pro tento úkol se hodí právě ona, si již stačila připravit svůj postup. Zavrhla možnost protéci dovnitř pod práhem dveří, jakožto i klíčovou dírku jako cestu dovnitř, vhodná není ani možnost použít okno ve vedlejší místnosti, odkud by po fadádě budovy protekla do místnosti oknem. Rozběhne se do místnosti toalety na konci chodby, kde, změnivše se na stříbřitý tekutý kov, nateče do odtoku umyvadla. Trvá sotva pár vteřin a v umyvadle v místnosti s odstřelovačem se začnou dít věci, z odtoku se vysouká dlouhý stříbřitý červ, proleze z umyvadla na podlahu místnosti a když je celý uvnitř, nabyde tvar lidské postavy a na jeho povrchu naběhnou textury vytvářející iluzi lidského těla. Pak Eliška pozvedne ruce, jejichž konce se změní v bodce z tekutého kovu a prudce vyrazí vpřed, zasahujíc tělo odstřelovače. Avšak co to, Eliška neprobodla odstřelovače svými bodci, nýbrž jej pouze tvrdě zasáhla náhle ztupělými konci bodců, udeřila jej a stáhla je. Bude toto stačit na zneškodnění odstřelovače? Jak vidno, stačí, odstřelovač sebou mrská, avšak ruce mu bezvládně leží vedle těla, Eliška zasáhla tlakové body přesně tak, jak ji to kdysi učil čínský instruktor a odstřelovačovy ruce jsou na nějakou dobu vyřazeny.

Mezitím Petra, nezdržujíc se s nějakými jemnostmi, vyrazí dveře po terminátořím způsobu a všichni vtrhnou dovnitř.

Odstřelovače uchopí silné robotické paže, zdvihnou jej a postaví před Peťase. Myšlenky odstřelovače zalétnou ke dvěma ručním granátům v kapse, kdyby alespoň na chvilinku získal zpět vládu nad svými horními končetinami... Císař Peťas pomocí Síly uchopí oba ruční granáty, opatrně je vyjme z kapsy a položí na podlahu. Co to? dokáže mu snad číst myšlenky? Z něj však nic nedostane, prostě nebude na nic myslet. Císař Peťas se jen pousměje, vztáhne ruku a odstřelovačovi vtrhne do hlavy hotové tornádo přehrabujíc se mu v mysli a hledajíce informace o všem, co potřebuje vědět o jeho spolupracovnících a síti, do které patří.

Zjištěné informace ukazují na profesionálně vytvořenou nepřátelskou síť tvořenou nezávislými buňkami, přesto však Peťas z mysli odstřelovače vytáhl pár informací o osobách, se kterými jsou v kontaktu a které jim pomohou rozkrýt další články sítě. Císař Peťas vydá rozkaz praporu speciálních operací pro boj s asymetrickými hrozbami tvořenému imperiálními terminátory k zahájení akce. Pochytají všechny členy sítě, které císař Peťas odhalil, předvedou je k Peťasovi, jeho učednici Lissiel a princezně Ahsoce, ti z jejich myslí vytáhnou informace o dalších členech sítě, až je pochytají všechny. A až se postupně prokousají ke zjištění, kdo za tím stojí, došlápnou si na ně a tito opovážlivci, kteří se opovážili zkřížit cestu císaři Peťasovi, poznají moc Temné strany Síly.

Císař Peťas si připadá, jako by se vrátil do starých časů, kdy mezi sebou o vládu bojovali mocní uživatelé Síly. Galaxie tenkrát byla mnohem divočejším, zároveň však také mnohem zábavnějším místem.

císař galaktického impéria Peťas


Další články

Posezení v rozkvetlé přírodě a letní grilování se polečností Alieny, Lissiel a ostatních.

Fajáns habánská keramika nese název po novokřtěncích (habánech).

Důležitá bitva u Slavkova, která psala dějiny, ve variantě, jak se odehrála v universu impéria císaře Peťase.

Lázně Smrdáky na Slovensku vděčí z balneologického hlediska za svůj význam i zdejšímu léčivému sirnému bahnu.

Barokní zámek Červený Dvůr obklopuje anglický park s několika stavbami.

Ples robotů pod záštitou císaře Peťase navazuje na první ročník každoroční tradicí.

Ostrov Réunion v Indickém oceánu je zámořský departement Francie.

Zneškodnění odstřelovače císařem Pdťasem a jeho týmem terminátorek Nikolou, Eliškou a Petrou.

Články:

Krátký příběh Dobytí Morie vypráví o lovu na balroga.

Setkání s mistrem Yodou, který si chvilku svým vlastním originálním způsobem slovosledu moralizuje, nakousne téma princezny Leii a zahrávání si s Temnou stranou.

Cvičení flotily Peťasova galaktického impéria.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů