Oko

Nová královna

Flotila letí plnou rychlostí k Nové Siberii. "V nádržích se z toho, jak z hyperpohonu mačkáme každičkou špetičku výkonu, musí tvořit vír," mrkne císař Peťas na Ar'alani, na Alienu a pokračuje: "Není čas počítat spotřebu paliva, na Novou Siberii se musíme dostat co nejrychleji a zažehnat hrozbu naší strategii šíření hnízd Alieniných dcer na další a další planety. Vetřelci z hnízda na Nové Sibérii jsou po smrti své královny mimo kontrolu a my nemáme žádnou představu, co se tam může začít dít. Jak vypadá situace?" zeptá se Peťas Alieny, jež v Síle udržuje spojení se všemi svými vnuky z hnízd jejích dcer.

"Mám s nimi spojení, ale na takovouhle vzdálenost nejsem schopna je stoprocentně ovládat, vím, co dělají a jsem schopna je do určité míry zklidnit, to je maximum, musíme se co nejrychleji dostat do systému Nová Siberie. Zatím nejsou agresivní, pouze zmatení po smrti mojí dcery, ale to by se mohlo změnit během chvíle, zatím situaci zvládáme, avšak stále by se to mohlo vymknout z rukou. Dobře, že úřady na planetě uposlechly naše instrukce, nechali vyklidit všechna místa, kde se vetřelci nachází a izolovali je. Nedělám si žádně iluze, že, pokud by vetřelci skutečně chtěli, nedokázali by izolaci hravě překonat, ale zatím buďto sedí na místě nebo se bezcílně potulují. Došlo k pár incidentům, nejvážnější byl ten, kdy se vrhli na přistávající nákladní loď, vtrhli na její palubu a jeden z nákladních prostorů doslova rozcupovali. K tomu však došlo proto, že vycítili přítomnost vajec divokých vetřelců, která zlikvidovali, dělali přesně to, co mají, jen ne organizovaně, vedeni královnou jako vojenská jednotka, ale živelně, jako příval vtrhli do lodi a obrátili ji vzhůru nohama. Náklad je zničený, vznikly materiální škody, ale posádka krom utrpěného šoku nedoznala žádnou újmu, při svém útoku si jich vetřelci nevšímali a jim se podařilo z lodi utéct. Poté, co vetřelci zničili cizí vejce, sedí nyní v lodi a odmítají tam kohokoli vpustit. Ne tedy, že by se o to někdo skutečně pokoušel."

"Pošlete jim na Novou Siberii zprávu, ať zabezpečí okolí lodi, nikoho do její blízkosti nevpuští a vyčkají našeho příletu," zaúkoluje císař Peťas velkoadmirálku Ar'alani.

Ledva flotila vystoupí z hyperprostoru v soustavě Nová Siberie, přispěchá velkoadmirálka Ar'alani se zprávou z planety: "Úřady nám posílají informaci, že všichni vetřelci na planetě nyní sedí na zadních tlapách a zírají k obloze naším směrem."

"To je přirozené, vnímají moji přítomnost. V hierarchii hnízda je královna cosi jako božstvo a já, královna matka, zaujímám v hierarchii pozici hlavního božstva pantheonu," vysvětluje Aliena. "Již jsem instruovala svoji dceru Mamissu, aby byla připravena, jen co se přiblížíme, přesunout se na planetu a zaujmout místo po své sestře," pokračuje.

Po přiblížení se k planetě se rozevřou svorky poutající Mamissin kočár k Peťasovu majestátu a její výsadková loď začíná klesat k povrchu Nové Siberie.

Po průletu atmosférou dosedá Mamissin kočár na prostranství před osiřelým vetřelčím hnízdem, rampa zarachotí o zem a z nitra výsadkové lodě vychází Mamissa náměsíčným, automatickým krokem, jako by byla duchem přítomna někde jinde. A skutečně, Mamissa neztrácí čas a veškerou svoji pozornost upírá na vetřelce z hnízda svojí starší sestry, které podřizuje svojí vůli. Netrvá dlouho a z hnízda proudí zástupy vetřelců obklopující novou královnu tlačíc se jeden přes druhého. Mamissa vchází v čele rozradostněných zástupů do hnízda, kde se ujímá vlády.

"Mamissa má problém, nedaří se jí dostat pod kontrolu všechny vetřelce na planetě. Hnízdo má pod kontrolou, ale některé mimo něj ne. Nesu na tom podstatný díl viny, jsou fascinováni mojí přítomností a ti, kteří nejsou v její blízkosti nereagují na její vůli, chtějí se přidat ke mně. Vlastně jsme mojí přítomností zde celou věc zkomplikovali."

"Pokračujeme dál v převzetí hnízda, alespoň otestujeme schopnost nové královny vypořádat se s problémy," rozhodne císař Peťas.

Mamissa popustí otěže kontroly nad svým hnízdem, aby mohla napřít veškerou svoji vůli na do jejího hnízda dosud nezačleněné vetřelce, kteří se jeden po druhém podřizují jejímu vedení. Hnízdo má novou královnu a jeho budoucnost je zajištěna, nezanikne a až začne mladá královna klást vejce, jeho řady rozšíří další členové.

lord Peťas


Další články

Terminátor: Příběh Cameron začíná Cameroniným znovuvyrobením.

Vetřelčí královna Aliena je domácí mazlík lorda Peťase.

Náročný Alienin výcvik v bojových uměních.

Obranná bitva u planety Shili.

Gabriela v příběhu o znovuvybudování civilizace.

Lissieliny světelné meče mají čepele karmínově červené barvy.

Alienin čokoládový dort na oslavě jejích narozenin.

Nová královna v čele osiřelého vetřelčího hnízda.

Několik základních zkušeností, jak chovat vetřelce a čemu při jejich chovu věnovat pozornost.

Nová královna.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů