Oko

Kronikář Kosmas

Kronikář Kosmas
Kronikář Kosmas vyobrazený v lipském rukopise jeho kroniky. Obrázek: Wikipedia, autor: Neznámý autor ze 14. století.

Kronikář Kosmas, žijící v letech pravděpodobně 1045 až 1125, byl prvním známým českým kronikářem, autorem Kroniky české.

V letech 1120 až 1125 působil Kosmas jako děkan pražské kapituly při sv. Vítu.

Kronika česká napsaná kronikářem Kosmem je považována za jedno z nejvýznamnějších literárních děl, které ve středověku v českých zemích vzniklo. Zároveň se jedná o jeden z historiky nejuznávanějších historických pramenů popisujících raný český středověk.

Na svou dobu se kronikář Kosmas dožil vysokého věku, sám se nazval osmdesátiletým starcem.


Další články

Ostravský černouhelný důl Michal vznikl v roce 1843.

Nejstarší česky psaná Dalimilova kronika obsahuje celkem 106 kapitol.

Hustá polévka kuřecí kaldoun chutná doplněná o játrové knedlíčky.

Krkonošský důl Kovárna se rozkládá pod Sněžkou v Krkonoších.

Strom jeřáb oskeruše dorůstá výšky až 20 metrů.

Královský hrad Karlštejn stojí při levém břehu řeky Berounky.

Ze severní Ameriky pocházející topinambur je zemědělská plodina pojmenovaná podle indiánského kmene Tupinambů.

Marinovaná a poté do křupava grilovaná kuřecí křídla patří k letnímu grilování v přírodě.

Státní zámek Teplice byl postaven na zbytcích předchozího románského kláštera.

Do knihy rekordů zapsaný Pražský hrad v ní figuruje jako největší dosud obývaný hradní objekt.

Štíhlý opadavý strom jeřáb ptačí roste také v křovinatých porostech, na skalnatých svazích a v lesních lemech.

Renesanční zámek Dívčí Hrad na ostrohu nad říčkou Osoblaha ve stejnojmenné obci je patrová budova se čtyřmi nárožními věžemi s novogotickým cimbuřím a renesančním vstupním portálem.

Takřka všechny informace o kronikáři Kosmovi, které jsou dnes o něm známy, pocházejí z jeho kroniky, kde se několikrát zmínil o sobě a svých příbuzných.

Články:

Listnatý strom jeřáb širokolistý roste v oblasti od Pyrenejí po středmí Německo.

Stříbrný a olověný Příbramský Ševčinský důl má 32 pater a sahá do maximální hloubky 1 108,2 metry.

Rychnovský hrad Potštejn stojí na tokem v ladných obloucích meandrující řeky Divoká Orlice.

Tvrdý nitrid boru slouží k výrobě řezných břitů vyměnitelných břitových destiček.

V trojobalu obalené kuřecí závitky se osmaží a při podávání doplní uvařenými brambory nebo bramborovými hranolky a mají potenciál stát se jedním chodů oběda.

Příslušnost kronikáře Kosma k vyšší společenské vrstvě je odvozena z informace, že si mohl dovolit nákladná a zřejmě dlouholetá studia v zahraničí.

K vytvoření své kroniky připravoval kronikář Kosmas materiál delší dobu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů