Oko

Průmyslová revoluce

Textilní továrna v období průmyslové revoluce
Textilní továrna v období průmyslové revoluce kolem roku 1835. Obrázek: Wikipedia, autor: Illustrator T. Allom (History of the cotton manufacture in Great Britain by Sir Edward Baines).

Zatímco v roce 1750 pracovala ještě většina lidí na venkově, kde žili v malých vesnických komunitách a pěstovali obilí a chovali domácí zvířata, v roce 1900 již většina lidí pracovala ve městech. I na venkově posléze tradiční způsob života začal mizet do nenávratna.

Velká Francouzská revoluce na konci 18. století byla jen nejlépe viditelným vrcholkem ledovce v celé řadě společenských změn, kterými v té době svět procházel. Pomalejší, avšak neméně důležitá průmyslová revoluce proměnila způsob, jakým lidé pracovali.

Co ji způsobilo a jak probíhala průmyslová revoluce?

Druhá polovina 18. a 19. století bylo obdobím, kdy technici houfně vynalézali a dále zdokonalovali vynálezy umožňující, aby stroje vykonávaly práce, které do té dony vykonávali lidé. Pojďme se blíže podívat na jeden z těchto vynélezů, tkalcovský létající člunek, vynalezený v roce 1933 Johnem Kayem. Zpočátku při výrobě plátna používal ručně spřádané vlákno, v 60. letech 18. století byly vyvinuty spřádací stroje.

Využívání strojů znamenalo velký pokrok. Stroje jsou rychlejší, levnější a výkonnější, než lidé. Strojní výroba napomohla rychlému růstu výroby ve Velké Británii, protože pomocí strojů zdejší továrny vyráběly větší množství zboží než konkurence spoléhající na ruční práci. Mělo to však i odvrácenou tvář. Masivní nasazení strojů na jednu stranu odstranilo namáhavou práci, stálo však také za zvýšením nezaměstnanosti. Průmyslová revoluce s sebou také přinesla znečištění životního prostředí. Nutnost pracovat dlouhé hodiny za nízké mzdy zničila mnoho lidských životů.


Další články

Zámek Drahenice je tvořen dvěmi jednopatrovými křídly situovanými do půdorysu ve tvaru písmene velkého L.

Středočeské město Roudnice nad Labem se nachází v nadmořské výšce 195 metrů při levém břehu řeky Labe.

Princezna Ciri z Cintry.

Řecký ostrov Kréta není jen tím nejrozlehlejším z řeckých ostrovů, ale sučasně je také ze všech řeckých ostrovů nejrozmanitějším.

Nově objevený obrazec kočky na planině Nazca v Jižní Americe.

Jemná cuketová nádivka je spojovaná s létem, kdy cukety zrají.

Hrad a zámek Žacléř je v dobových pramenech poprvé zmiňován roku 1334.

Bioluminiscence je chemiluminiscence využívaná živými organismy.

Životem kypící belgické město Brusel leží přibližně uprostřed Belgie, na linii procházející mezi vlámsky a francouzsky mluvícími regiony.

Upečený cuketový nákyp bývá v létě na talíři hojně vítaný host, podáváme jej doplněný zeleninou.

Císařské Zakázané město v Pekingu stojí v centru města, bylo v době císařství Číňany považováno za střed světa.

Na cuketové karbanátky se hodí cuketa a doplní ji nastrouhaný tvrdý sýr a ovesné vločky.

V noci se cvrčilka zelená ozývá dlouhým, kovově zvonivým cvrčením.

Hrad Pravda stojí na zalesněném opukovém ostrohu v oblasti přírodního parku Džbán.

Průmyslová revoluce představuje období přechodu k novým výrobním procesům.

Články:

Barokní zámek Roudnice nad Labem byl postaven za Václava Eusebia z Lobkowicz v letech 1652 až 1684.

Mokřadní keř nebo strom vrba košíkářská roste v pobřežních křovinách podél řek a potoků, na březích rybníků a vodních příkopech, na minerálně bohatších a hlubších půdách.

Krkonošská Dixova brusírna dřeva spoužila na zpracovávání smrkových klád na dřevěnou vlákninu, používané v papírnách k výrobě papíru.

Švýcarské město Bern se nachází na pomezí francouzské a německé části Švýcarska.

Připravený cuketový bramborák zbavíme nakonec pomocí ubrousku, který jej vysaje, přebytečného oleje.

Průmyslová revoluce byla postupná změna ve velkém období od 18. do 19. století, kdy se proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory. Ve výrobním procesu docházelo během průmyslové revoluce k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární a strojní velkovýrobě. Došlo také k zásadním společenským, kulturním a politickým změnám ve většině států světa. Při průmyslové revoluci hrály významnou roli nové vědecké a technologické objevy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů