Oko

Základní fyzikální síly

Základní fyzikální síly
Základní fyzikální síly drží vesmír pohromadě. Obrázek: Wikipedia, autor: DingTo.

Čtyři základní fyzikální síly umožňují popsat všechny způsoby silového působení částic navzájem. Základní fyzikální síly umožňují popsat "jakýkoli" pozorovaný fyzikální fenomén, od galaktických srážek až po vazby mezi kvarky v protonu. Tradičně fyzici uvažují o čtyřech základních fyzikálních sílách, kterými jsou: gravitace, elektromagnetická síla (elektromagnetismus), slabá interakce a silná interakce.

Gravitace dominuje vesmíru, drží planety v oběhu kolem hvězd a formuje hvězdy a galaxie. Navzdory velké vzdálenosti, na kterou dokáže půvobit je však ve skutečnosti gravitace nejslabší ze všech základních fyzikálních sil.

Elektromagnetismus je zodpovědný za světlo, teplo, elektřinu, magnetismus a také za udržování atomů pohromadě. Stejně jako ostatní základní fyzikální síly je i elektromagnetismus silnější než gravitace, avšak působí na kratší vzdálenost. Třením plastové propisky o vlněný svatr vznikne elektrický náboj, který dokáže z desky stolu zdvihnout arch papíru, který na něm gravitace držela silou celé Zeměkoule.

Silná interakce je základní fyzikální síla, jejíž působení pozorují vědci pouze uvnitř atomových jader. Silná interakce drží jádra atomů pohromadě.

Slabá interakce je pak zodpovědná za radioaktivní rozpad.

Silná interakce je přibližně 1000x silnější než elektromagnetismus, 100 000x silnější než slabá interakce a 1038x silnější než gravitace.

Gravitace byla objevena koncem 17. století Isaacem Newtonem. Elektromagnetismus byl objeven počátkem 19. století.


Další články

Co je to stetoskop a jeho vznik v devatenáctém století.

Pestře do červena zbarvená kalanchoe je vděčná vánoční rostlina pocházející z tropů Afriky a Asie.

Na skalním říčním ostrohu nad řekou Malší se tyčící Hrad Pořešín byl založen na začátku čtrnáctého století rodem Bavorů ze Strakonic.

Kostel Panny Marie před Týnem se dvěma věžemi.

Najemno uvařený cuketový guláš bývá v létě na talíři často vídaným hostem, jej podáváme s chlebem.

Jako největší dosud obývaný hrad známý Pražský hrad dotváří podobu pražských Hradčan.

Mravenečník velký žije v Jižní Americe na území Guatemaly, Argentiny a Paraguay.

Gotický hrad Loket se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Okrasná zlatice zlatý déšť roste v hojné míře v zahradách a parcích.

Upravená předzahrádka tvoří přístupový prostor k domu.

Severočeský hrad Krupka byl založen v souvislosti s objevením zdejších nalezišť cínových rud a započetím těžby cínu v této oblasti.

Jupiterská Velká rudá skvrna je gigantický atmosférický vír.

Pražský hrad Vyšehrad získal svoji současnou podobu v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století, kdy byl přestavěn v novogotickém slohu a uvnitř získal nezvyklou secesní výzdobu.

Čtyři základní fyzikální síly umožňují popsat všechny způsoby silového působení částic navzájem. Základní fyzikální síly umožňují popsat "jakýkoli" pozorovaný fyzikální fenomén, od galaktických srážek až po vazby mezi kvarky v protonu. Tradičně fyzici uvažují o čtyřech: gravitaci, elektromagnetické síleslabé interakci a silné interakci.

Články:

V různých podobách korejský ženšen využívá tradiční asijská medicína. Používán bývá především kořen ženšenu, který vypadá jako lidské tělo.

Slovinské Bledské jezero patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Slovinsku. Leží na východě Julských Alp v severozápadním Slovinsku obklopeno malebnou přírodou hor a lesů.

Pískovcový skalní převis a podzemní prostory známe jako Jeskyně víl zdobí každoročně během zimy unikátní ledová výzdoba tvořená ze stropu a ze dna jeskyně vyrůstajícími ledovými rampouchy různých velikostí.

Připravené špenátové pesto se dá použít i při přípravě dipů, podává se nejlépe jako doplnění pokrmů.

Středověký hrad Hněvín v severočeském městě Most do jehož dochovaných zdí byla v roce 1879 zakomponována historizující budova restaurace.

Čtyři základní fyzikální síly umožňují popsat všechny způsoby silového působení částic navzájem. Základní fyzikální síly umožňují popsat "jakýkoli" pozorovaný fyzikální fenomén, od galaktických srážek až po vazby mezi kvarky v protonu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů