Oko

Trilobiti

Trilobit
Trilobit na obrázku Joachima Barrande. Obrázek: Wikipedia, autor: Joachim Barrande (1799-1883).

Trilobiti jsou dávno vyhynulí živočichové, kteří se řadí do podkmene trojlaločnatců (Trilobitomorpha).

Struktura těla trilobitů je následující - hřbetní krunýř zpevněný uhličitanem vápenatým se v podélném směru člení na tři části, kterými jsou hlava, trup a zadeček. Jejich životním prostředím, ve kterém trilobiti žili, bylo moře. Připodobnit lze trilobity k dnešním svinkám a stínkám.

Trilobiti žili v mořích v době před pořibližně 500 miliony let.


Další články

Královský hrad Buchlov stojí na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi.

Malý pěvec strnad obecný hnízdí 2 až 3 krát ročně.

Mrak stratus v některých případech zakrývá vrcholy kopců nebo vyšších staveb.

Stříbrný pražský groš nechal razit český král Václav.

Co je to štěstí a jaké cesty k němu vedou?

Ve vyšších a vlhčích polohách kvetoucí vytrvalá rostlina zvonečník klasnatý preferuje polostín.

Kennedyho vesmírné středisko na Floridě je provozováno NASA.

Vysoká vytrvalá bylina hrachor jarní se řadí do čeledi bobovitých.

Města kolem Velkých jezer spotřebovávají velké množství vody, dlouhodobé působení těchto efektů zatím zůstává nejasné.

Na skalním říčním ostrohu nad řekou Malší se tyčící Hrad Pořešín byl založen na začátku čtrnáctého století rodem Bavorů ze Strakonic.

Uvařený cuketový guláš bývá v létě na talíři v hojné míře vídán na talířích, podáváme jej s chlebem.

Mravenečník velký obývá území v Jižní Americe na území jihoamerických států Argentiny, Guatemaly a Paraguay.

Zámek Nové město nad Metují v malebné části Orlických hor na Náchodsku je původně renesanční stavba upravená barokně a na počátku 20. století Dušanem Jurkovičem.

Trilobiti byli výlučně mořskými živočichy, jejichž článkované tělo bylo pokryto mineralizovaným exoskeletem.

Články:

Na rozhraní Evropy a Asie leží pohoří Kavkaz, které tvoří dvě rovnoběžná pásma oddělená centrální depresí.

Podzemní katakomby v Římě jsou prostory pocházející z období antického říma, sloužící ve starověku jako tajné chrámy a pohřební prostory.

Chicagský mrakodrap Reliance Building v sobě nese spletitý příběh.

Připravený cuketový guláš dochutíme pro lepší vyváženost chutí lžičkou sladké papriky a doplníme chlebem nebo knedlíkem jako přílohou.

Středověký hrad Hněvín do jehož dochovaných zdí byla roku 1879 zastavěna budova restaurace.

Trilobiti se objevili se ve starších prvohorách (kambriu), před 550 až 530 milióny lety. Vyhynuli pak na konci prvohor během katastrofy na rozhraní permu a triasu (před 251 miliony let).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů