Oko

Zpracování vápence ve Vápenném Podole

Berlova vápenka, Třemošnice
Berlova vápenka, Třemošnice. Obrázek: Wikipedia, autor: Lubor Ferenc.

Pojďme si říci pár slov o zpracování vápence ve Vápenném Podole.

První vápenná pec vznikla na území Podolu v roce 1873, kdy zde byla vystavěna první šachtová pec. Již v následujícím roce ji doplňuje kruhová vápenka Josefa Klimpla.

V roce 1900 fungovaly ve Vápenném Podole dvě cylindrové vápenky. Těžený vápenec se používal v podobě drtě na stavby železničních tratí, v cukrovarnictví, sklárnách a k výrobě vápna.

V roce 1914 je v prostoru u nádraží postavena nová kruhová čtrnáctikomorová vápenka typu Hofmann. Vápenka s vlastní normálněrozchodnou vlečkou napojená pomocí sítě úzkorozchodných drah na okolní lomy se udržela v provozu až do roku 1965.

Velký zásah do provozu podolských vápenek a lomů nastal v roce 1955, kdy byla spuštěna nová velkokapacitní cementárna s tzv. mokrým způsobem výroby. V roce 1958 ji pak doplnila nová vápenka se čtveřicí šachtových pecí.

V roce 1979 vstupuje do provozu nový závod na výrobu cementu tzv. suchou cestou, jež v plné míře nahradil doposud užívaný mokrý způsob výroby. Provozy vápenek a lomů ve Vápenném Podole, které díky svému umístění prakticky v zástavbě a zastaralým postupům výroby a zpracování ustoupily modernímu, efektivnímu a mnohonásobně kapacitnějšímu zařízení v Prachovicích. Vápenka ukončila provoz v roce 1965, okolní lomy byly rekultivovány po roce 1970. Dnes po nich nenalezneme prakticky žádné stopy a tak jedinou vzpomínkou na těžbu a zpracování vápence ve Vápenném Podole je dodnes zachovaná šachtová pec vápenky z roku 1873. Z objektů kruhové vápenky u nádraží se po demolicích dochoval pouze objekt skladiště.


Další články

Moderní zpracování ropy v rafinerii.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně zabezpečuje stabilitu elektrické soustavy.

Jak ušlehat šlehačku, aby držela tvar.

T-6 těžký blaster je těžký blaster.

Proslulá šikmá věž v Pise je zvonice chrámu v Pise.

Z ocele postavená Eiffelova věž v Paříži vytváří nepřehlédnutelnou dominantu města na Seině.

Robotičtí robopsi SpotMini pro nemocnice nalézají uplatnění v oblasti zdravotnictví.

Vyzkoušel jsem způsob, jak se zbavit octomilek pomocí jednoduché pasti.

Pacoldova vápenka nese název po svém konstruktérovi.

Ozbrojená ruka se nasazuje se na levou ruku.

Čočka s párkem se ochutí octem.

Zpracování vápence ve Vápenném Podole v místních vápenkách a cementárnách.

Články:

Vaječná tlačenka se plní do sáčku na salám nebo do srnčího hřbetu.

Ceněné uhlí je významné palivo.

Dálkově ovládané drony pro děti a dospělé létají rychlostí až 65 km/h

Zpracování vápence ve Vápenném Podole.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů