Oko

S Petrou v aréně

Již několikátý den putujeme s Petrou trávou a křovinami porostlou, mírně zvlněnou krajinou s občasnými podmáčenými močálovitými místy, ve které občasné rozpadající se ruiny zdí dokládají, že před několika desítkami let nebyl zdejší kraj natolik liduprázdný, jako dnes. Uživatel Síly a terminátorka, s Petrou tvoříme navzájem se doplňující, vyvážený tým.

Přestože v boji je Petra smrtelně nebezpečný stroj, při sociální interakci je příjemně nezáludná a nemusím ji podezřívat, že by se mi do očí stavěla v tom nejlepším světle, zatímco za zády mne pak následně pomlouvala. Další velké plus, které musím Petře přičíst je, že jsem krásně vyspalý, protože Petra nepotřebuje spát, vezme si vždy hlídku na celou noc, zatímco já se vyspím. Na jedné z našich předešlých výprav mne při probuzení potěšila k snídani připravená grilovaná medvědí packa, chlupáč se přišel během noci přesvědčit, zda jsme k jídlu a k jeho smůle příliš pozdě zjistil, že na popasování s Petrou nestačí. Mezi lidmi se používá přirovnání "zemřít v náručí medvěda", možná se mezi medvědy na té planetě po naší návštěvě začalo používat přirovnání "zemřít v náručí terminátora".

Během dnešní noci nás žádný medvěd nenavštívil a i kdyby ano, nemohli bychom si dovolit rozdělat oheň, takže jsme se museli ke snídani spokojit s potravinovými dávkami a ještě za ranního šera vyrazit na další cestu, abychom stihli odpoledne dojít k našemu cíli, aréně stojící na křižovatce tří cest vedoucích zdejší pustinou.

Každá z cest vedoucích k aréně je hlídána, přičemž každé z hlídek velí tvor odolný vůči ovlivňování mysli, což je důvod, proč se ke svému cíli trmácíme pustinou. Přestože nemohu použít Sílu, pro Petru by nebyl problém se hlídky zbavit, avšak to by mohlo přitáhnout a pravděpodobně i přitáhlo, k našemu příchodu nežádoucí pozornost.

Ani pustina není zcela nehlídaná, několikrát jsme narazili na stopy a několikrát i bezpečně ukryti pozorovali bojové roboty zde hlídkující. Nejsou to obecně známí a rozšíření "rozkaz, rozkaz" bojoví droidi konfederace nezávislých systémů, spíše se podobají primitivním Petřiným bratrancům připomínajícím svým vzhledem kráčející kovovou kostru.

Všem hlídkujícím robotům i dalším nástrahám a nebezpečím v pustině číhajícím se nám podařilo vyhnout a po poledni se již před námi tyčil náš cíl, kamenná stavba rozlehlé arény, na které je při bližším pohledu patrné, že již zažila lepší časy.

Oproti silně střeženým přístupovým cestám nás překvapilo, jak snadno a bezproblémově se nám podařil dostat do samotného areálu arény, vstup byl hlídán pouhými dvěma strážnými, jejichž mysli pro mne nebylo problémem pomocí Síly ovlivnit, aby nás ochotně vpustili dovnitř a ihned poté zapomněli, že bychom zde kdy byli.

Vycházíme z ústí dlouhé temné chodby a před námi se otevírá rozlehlá vnitřní, tribunami lemovaná plocha, pokrytá porůznu rozmístěnými kamennými kvádry. S uspokojením kvituji, že tyto svou výškou o několik centimetrů převyšující kvádry skýtají ochranu před střelbou z do výšky se kolem tyčících tribun.

Pohled, který se přede mnou otevřel při pohledu do vnitřního prostoru arény odhalil několik kamenných plošin ve výšce při vrcholu tribun, na každé z nichž stojí po třech vojácích v černých zbrojích s černými helmami vzdáleně svým tvarem připomínajícími Vaderovu helmu.

Pomocí Síly zametu jednu z plošin, jeden z vojáků přepadává přes její okraj a padá do hlubiny pod ním, zatímco další dva jsem pouze srazil na kolena. Obracím směr působení Síly a oba vojáci přepadávají přes druhou hranu plošiny směrem ven z arény. Nemeškám a ihned se stejným způsobem zbavuji také vojáků na dalších plošinách.

Petra se mezitím rozběhla k vyvýšenému dřevěnému pódiu uprostřed arény připravenému na dnešní rituál obklopenému strážci v historických zbrojích vyzbrojenými historickými zbraněmi. Zatímco Petra předloktím sráží stranou proti ní vržené kopí, já pomocí Síly uchopím strážce a odhazuji je do protilehlého rohu arény.

Petra plynule vybíhá na pódium, uchopí zlatou krychli starobylého holokronu, jež se měl stát během nadcházejících rituálu objektem uctívání davů nechápajících jeho skutečný význam, nemluvě již o schopnosti jej otevřít a využít informace, které holokron obsahuje. A již oba běžíme zpět k východu z arény, kde se nám stráže pokouší zastoupit cestu, z pouzder vytahují zbraně, avšak než stihnou zamířit a zmáčknout spouště, Petra, která mne mezitím doběhla a předběhla, do nich vráží, chytíc současně do rukou jejich zbraně, prudký náraz stráže odhazuje a Petra, zbraně odejmuté strážím si zastrkávajíc za opasek, bez zpomalení pokračuje v běhu k na parkovišti zaparkované spídrové motorce, za jejíž přistavení jsme našemu kontaktu na místní podsvětí zaplatili nemalou sumu. Motor spídrové motorky startuje na první Petřino našlápnutí, dosedám na sedačku za ní a již se řítíme po cestě vzdajujíc se každou sekundou stále dál a dál od arény.


Další články

Antické koloseum v Římě je vystavěno na elipsovitém půdorysu.

Mysticky působící ostrov Bali si získal proslulost svou neopakovatelnou atmosférou a pozitivní energií. Je to ostrov s úchvatnou přírodou, strmými vulkány, džunglí, jezery a dalšími zajímavostmi.

Vodnatá řeka Amur protéka na východě asijského kontinentu pomezím Číny a Ruska. Delta řeky Amur má celkovou šíři 50 kilometrů a je dostupná z města Chabarovska.

Jihoitalský ostrov Capri je svojí rozlohou dokonce i menší než sousední ostrov Ischia, který se nachází nedaleko, na druhém konci Neapolského zálivu.

Řecký ostrov Kréta je největším ostrovem Řecka a často bývá označován jako nejpopulárnější a nejnavštěvovanější ze všech řeckých ostrovů.

Gotická zřícenina hradu Krakovec stojí nad soutokem potoků Šípského a Krakovského, kde byl vybudován na příhodně široké skalní ostrožně. Hrad Krakovec byl postaven kolem roku 1383 pro Jíru z Roztok, purkrabího hradu Křivoklát, později byl renesančně upraven.

Zhruba 70 až 90 centimetrů velká volavka červená je brodivý pták hnízdící v Africe, střední a jižní Evropě a jižní a východní Asii. Zjevem a v letu je podobná volavce popelavé, je však znatelně menší.

Svou celkovou atmosférou zámek Červená Lhota naladí návštěvníka na romantickou notu. Nachází se v jižních Čechách mezi městy Kardašova Řečice a Jindřichův Hradec.

Americká řeka Mississippi protéká Spojenými státy americkými od severu k jihu. Tekoucí skvost nemá na světě obdoby, a to i kulturně, světu tato řeka dala blues, vodní lyžování, kolesové parníky a Marka Twaina.

Do rezava zbarvený býložravec s hustým kožichem panda červená má srst na břichu o něco tmavší než na hřbetě. Panda červená dobře šplhá, žije v noci, přes den spí stočená na větvi.

Příběh s Petrou v aréně je fanouškovská tvorba snoubící v sobě dva oblíbené sci-fi světy.

Petra je terminátor typu T889-F(is).

Udržení Petry v dobrém technickém stavu věnuji značnou pozornost. Na Petře nešetřím, vedle pravidelné údržby a oprav po často i velice divokých akcích, které ji udržují v dobrém technickém stavu a technologickém upgrade na typ TOK-815, neškudlím ani na jejím vzdělávání a získávání širokého spektra dalších potřebných znalostí, zkušeností a dovedností od instalace softwareového vybavení pro lámání hesel a kódů po trénink panzerkunstu s Alitou.

Články:

Po vychladnutí podávaný cuketový pudink v karamelu se ozdobí karamelovým límcem a pomerančovou kůrou.

Zemědělský secí stroj slouží primárně k setí osiva.

Terminátor T889-F Cameron je pokročilý model bojového kyborga.

Příběh s Petrou v aréně je inspirován jedním z mých snů.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů