Oko

Příběh Cameron Connorové

"Cameron, berete si dobrovolně zde přítomného Johna Connora za manžela?"

"Ano," odpovídá Cameron.

"Johne Connore, berete si dobrovolně zde přítomnou Cameron za manželku?" pokračuje oddávající T-101 s designem známého rakousko-amerického herce ve svatebním obřadu.

"Ano," odpovídá John Connor.

"Tímto vás prohlašují za muže a ženu," uzavírá oddávající svatební obřad. "A nyní si vyměňte svůj první manželský polibek.

Při polibku pocítila Cameron do té doby pro ni neznámý a nikoli nepříjemný pocit. Ve výzkumném centru Catherine Weaver získala nejen tělesné orgány, ale také softwareové vybavení potřebné pro početí, vývoj a pozdější výchovu dítěte.

O pět let později:

Periferním viděním zaregistrovala Cameron pohyb a její tělo automaticky zareagovalo na nebezpečí hrozící její dceři. Než stihl terminátor, jeden ze starých šestistovek, namířit kulomet, je Cameron u něj, chytá ho za ruce a tlačí kulomet dolů, vnímá vysoký zvuk úpících servomechanismů nepřátelského terminátora kladoucích odpor Cameronině síle. V okamžiku, kdy terminátor zabírá ze všech sil proti jejímu tlaku, Cameron přestává tlačit, využívá terminátorovu sílu, ke které přidává vlastní úsilí a než terminátor stačí zareagovat, zvedá sám v ladném oblouku hlaveň kulometu. Svojí nižší váhou se sice Cameron nemůže rovnat mužským modelům terminátorů, v hojné míře však svoji nevýhodu vyrovnává obratností, inteligencí a používáním bojových umění. Když se v této chvíli již neodvratitelný pohyb hlavně zastaví v úrovni terminátorovy hlavy, zatlačí Cameron na jeho spoušť držící prst a vzduch prořízne kulometná dávka devastující výstřely z takovéto blízkosti terminátorovu hlavu. Zatímco terminátora likvidovala, prolétla jí procesorem myšlenka, že Skynet na tom musí být opravdu špatně, pokud posílá do boje takovéto zastaralé stroje, navíc viditelně v zoufalém technickém stavu, roztrhané pruhy gumové kůže v kombinaci s potrhaným oblečením a obuví dodávají této šestistovce vzhled připomínající spíše zombii.

Poté, co dozní poslední výstřel a terminátor se bezvládně svalí k zemi, si Cameron uvědomuje, jakou právě udělala chybu. Rozbíhá se, cestou ke druhému terminátorovi vytrhává z hromady suti vodovodní trubku, avšak než stačí doběhnout k malé Cameron, terminátor ji zasahuje několika výstřely, které její dceru shazují z betonové zídky, na které si hrála. A již je Cameron u něj, ocelovou trubkou mu vyráží z ruky kulomet, její druhý úder vykrývá terminátor rukou, přičemž sílou, kterou Cameron do úderu vložila, se trubka při dopadu na terminátorovu ruku ohýbá. Dalším plynulým pohybem Cameron zahákne ohnutým koncem trubky terminátorovu nohu a trhne, terminátor ztrácí rovnováhu a padá na zem. Než stačí terminátor zareagovat, omotá mu Cameron trubku okolo hlavy, tím si ho přidrží na zemi, druhou rukou vytahuje pistoli a průbojným nábojem s wolframovým jádrem mu prostřeluje hlavu zasahujíc čip.

Tentýž den o několik hodin později:

"Cameron, nechceš mi něco říci o tom dnešním incidentu?" ptá se John Connor.

"Na procházce s malou Cameron nás překvapili terminátoři Skynetu, oba jsem zlikvidovala dřív, než stihli ohrozit naší malou."

"Ne, nestihlas to, na vlastní oči jsem viděl, jak ji několikrát zasáhl a jediné následky, které jsme na těle malé Cameron našli, je pár modřin. Jak je možné, že po zásahu letící kulkou má naše dcera jen modřinu?"

"No, je nejen tvoje, ale i moje dcera a tak má ve svém těle pár drobných vylepšení."

"Kůže, která se nedá z deseti metrů prostřelit kulometem je drobné vylepšení?" ptá se s pozdviženým obočím John Connor.

"Má ji zesílenou vlákny vyvinutými ve výzkumném centru tety Catherine Weaverové na základě výzkumu pavoučího hedvábí. V podstatě fungují jako neprůstřelná vesta."

"Krásné, takže po čtyřech letech se jen tak mimochodem dozvím, že naše dcera je vlastně zkřížena s pavoukem. Jaká další genetická vylepšení vlastně pro ni teta Kateřina připravila?"

"Je silnější, rychlejší, rychleji se jí hojí zranění a má posílenou imunitu oproti nevylepšenému člověku, prostě věci, které jí pro přežití v tomhle nebezpečném světě přijdou vhod. Nejradikálněji je však vylepšena její kostra, není z vápníku jako u nevylepšeného člověka, ale z fullerenů, uhlíkových nanokompozitů, díky tomu jsou její kosti lehoučké a přitom pevnější a pružnější než moje titanovo-coltanové."

Petr Boubel


Jakožto infiltrační model terminátora je typ TOK-715, mezi které patří i Cameron, plně funkční, co se týče případné interakce mezi mužem a ženou, však běžný sériový TOK-715 otěhotnět nemůže. Tyto stroje bývají vybaveny pouze spodní částí rozmnožovacího ústrojí, horní část, ve které se vyvíjí plod, chybí. V případě Cameron byla anatomie jejího těla doplněna ve výzkumném centru Catherine Weaverové. Jak v tomto příběhu vyšlo najevo, nejednalo se o jedinou úpravu.


Další články

Zdobný minerál malachit nacházel využití již ve starověku.

Hornatý ostrov Kréta je největší ostrov Řecka, nejvyšší hora Psiloritis v pohoří Idi Ori měří 2456 metrů nad mořem. Zatímco severní pobřeží ostrova je pozvolné, na jihu však je strmé a lemované útesy.

Vlhké louky zpestřuje svými květy ocún jesenní, jejich světle fialová barva je na pokosených lukách posledním vzepětím končícího léta.

Románský hrad Loket se vypíná k obloze na vysoké skále nad pod ním protékající řekou Ohří. Pod hradem se nachází malé město Loket.

Fanouškovský příběh Blaničtí rytíři vycházejích z nitra hory Blaník.

Na vodu bohatá řeka Amur protéka na dalekém východě asijského kontinentu pomezím mezi územím Číny a Ruska. Delta řeky Amur má celkovou šíři 50 kilometrů a je dostupná z města Chabarovska.

Romantická zřícenina hradu Jestřebí láká mnohé návštěvníky. Jsou zde zbytky věže a paláce.

Jihoitalský ostrov Capri je rozlohou dokonce i o něco menší než sousední ostrov Ischia, který se nachází nedaleko, na druhém konci Neapolského zálivu.

Gotická zřícenina hradu Krakovec stojí nad soutokem Šípského a Krakovského potoka, kde byl vystavěn na příhodně se nabízející široké skalní ostrožně. Hrad Krakovec byl postaven v době kolem roku 1383 pro purkrabího hradu Křivoklát, v pozdější době byl renesančně upraven.

Mysticky působící ostrov Bali si získal proslulost svou neopakovatelnou atmosférou a pozitivní energií. Je to ostrov s úchvatnou přírodou, strmými vulkány, džunglí, jezery a dalšími zajímavostmi.

Středověká zřícenina hradu Holštejn ční k obloze na strmém skalním útesu v blízkosti zajímavých skalních útvarů.

Fantvorba příběh Cameron Connorové, dcery Cameron a Johna Connora.

Články:

Ještě zatepla podávané cuketové koláčky s povidly se nechají chvíli vychladnout a lze je podávat.

Někdejší letní rezidence ruských carů Carské Selo je postaveno na pozemcích, které získala Kateřina I. v roce 1710.

Tropický ostrov Martinik v Karibiku lemují bělostné pláže. Nachází se uprostřed pásu ostrovů Malé Antily a omýván je vodami Karibského moře.

Na začátku příběhu Cameron Connorové vyjdou najevo některá vylepšení těla malé Cameron.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů