Oko

Georadar

Georadar
Georadar. Obrázek: Wikipedia, autor: The Charles Machine Works.

Georadar je přístroj, který dokáže "nahlédnout" do pevných látek. Měří většinou podpovrchové struktury země, materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity.

Ve vhodném prostředí "vidí" georadar i stovky metrů hluboko, a to bez nutnosti do země vrtat.

Georadar vysílá do země vysokofrekvenční rádiové vlny. Když tyto narazí na překážku s odlišnými vodivostními vlastnostmi než okolí, přijímací anténa zaznamená změnu v odraženém signálu.

Georadar je využitelný například při zkoumání geologického podloží, půdy, zdrojů podzemní vody stejně jako i ledu.

Metodu zkoumání podzemí pomocí georadaru lze použít v různych prostredích například v skále, hlíně, ledu, vodě nebo i v betonu, přičemž její pomocí lze detekovat objekty, jako i štrukturální změny materiálu (například trhliny či podzemní prostory).

Georadar nalézá využití také v archeologii, pri mapovaní nalezišť, při detekci min, nevybuchlé munice, podzemních tunelů, při kontrole základů budov, hledání odpadových a vodovodních potrubí, elektrických a telekomunikačních kabelů či v kriminalistice.


Další články

Normanský ostrov Sark se nachází v Lamanšském průlivu.

Výrazně povzbuzující klanopraška čínská vzhledově připomíná červený rybíz a dozrává v polovině srpna. Klanopraška čínská patří mezi 50 základních bylin tradiční čínské medicíny. Ve své původní domovině roste převážně v listnatých lesích.

Podle zde nalezené sošky bronzového býčka pojmenovaná jeskyně Býčí skála v Josefovském údolí se v podzemí táhne do délky sedmi kilometrů. Leží na naučné stezce Cesta železa Moravským krasem.

Gotická zřícenina hradu Krakovec stojí nad soutokem potoků Šípského a Krakovského, kde byl vybudován na příhodně široké skalní ostrožně. Hrad Krakovec byl postaven kolem roku 1383 pro Jíru z Roztok, purkrabího hradu Křivoklát, později byl renesančně upraven.

Tradičně vyrobený čínský porcelán vyzdvižený ze dna moře, kam se dostal při ztroskotání lodi, která jej převážela. Po vyzvednutí byl cenný poklad nabídnut do dražby.

Zhruba 70 až 90 centimetrů velká volavka červená je brodivý pták hnízdící v Africe, střední a jižní Evropě a jižní a východní Asii. Zjevem a v letu je podobná volavce popelavé, je však znatelně menší.

Americká řeka Mississippi protéká Spojenými státy americkými od severu k jihu. Tekoucí skvost nemá na světě obdoby, a to i kulturně, světu tato řeka dala blues, vodní lyžování, kolesové parníky a Marka Twaina.

Co umí tradiční čínská medicína a jaké jsou její principy. Její metody prevence, diagnostiky a léčby vycházejí z tradičního čínského léčitelství, které jsou součástí šířeji definované alternativní medicíny.

Do rezava zbarvený býložravec s hustým kožichem panda červená má srst na břichu o něco tmavší než na hřbetě. Panda červená dobře šplhá, žije v noci, přes den spí stočená na větvi.

Vodnatá řeka Amur protéka na východě asijského kontinentu pomezím Číny a Ruska. Delta řeky Amur má celkovou šíři 50 kilometrů a je dostupná z města Chabarovska.

Svou celkovou atmosférou zámek Červená Lhota naladí návštěvníka na romantickou notu. Nachází se v jižních Čechách mezi městy Kardašova Řečice a Jindřichův Hradec.

Císařem a jeho početným dvorem kdysi obývané Zakázané město v Pekingu tvoří téměř 800 budov s rozlehlými zahradami, které jsou obehnány 12,5 metru vysokými hradbami a 52 metrý širokým vodním příkopem. Jeho název znamená v doslovném překladu Purpurové zakázané město.

Georadar dokáže ve vhodném prostředí "vidět" i stovky metrů hluboko pod povrch země.

Články:

Na talířích ještě zatepla předtím, než zcela vychladne, podávaný cuketový bramborák na plech se nechá trochu vychladnout, nakrájí a může podávat.

Ovoce kustovnice čínská neboli goji je považováno za ovoce mládí.

Kateřinou Vívrovou vedení Blaničtí rytíři vycházejí z nitra hory Blaník.

Georadar je přístroj, který dokáže nahlédnout pod zemský povrch.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů