Oko

Borax

Borax v práškové formě
Borax v práškové formě. Obrázek: Wikipedia, autor: Wdaloz.

Borax, chemicky tetraboritan sodný, je jednoklonný minerál. Borax pochází z ložisek evaporitů, vzniká vysrážením ve slaných jezerech a jako výkvět na půdách aridních oblastí.

Na Mohsově stupnici tvrdosti má borax hodnotu 2.

Borax může být šedobílý, šedý, bezbarvý, zelený nebo modrý, rozpustný je ve vodě a v kyselinách.

Borax nachází využití jako zdroj boru, v chemickém či potravinářském průmyslu, sklářství, papírenství i zemědělství. Pro tyto účely se borax připravuje také uměle. V přírodě se borax vyskytuje jen řídce.


Další články

Výkonná železniční síť slouží k dopravě zboží a také cestujících.

Indiánská parní lázeň si získala proslulost jako potní chýše.

Severně od Brna situovaná jeskyně Býčí skála se nachází v Josefovském údolí.

Vodou vytvořené obří hrnce jsou okrouhlé prohlubně ve velkých balvanech.

Na nemoci pohybového aparátu a nově také nervového ústrojí se zaměřující lázně Mšené se nacházejí nedaleko města Roudnice nad Labem.

Severoamerické město Chicago lemuje břehy jezera.

Italské náměstí Svatého Marka Benátky bylo již před lety nazváno nejkrásnějším salónem světa.

Palácové náměstí Petrohrad dal vystavět ruský car Petr Veliký.

Statný dub je dominantním druhem stromu.

Dávno vzniklé obří kamenné hlavy Olméků stojí na východním pobřeží Mexika.

Velkoadmirál Thrawn upoutal díky svým schopnostem a vynalézavosti pozornost císaře.

Tradiční turecké lázně hammam poskytují prostor pro rozjímání duše a relaxaci těla.

Samotný název borax pochází z arabštiny, avšak ve středověku se tomuto minerálu říkalo tinkal, jelikož byl do Evropy dovážen z Tibetu.

Články:

Přístavní město Marmaris na území Turecka kypí během sezony čilým životem.

Listnatý strom dub letní zvaný také křemelák dorůstá do výšky mnohdy až 50 metrů.

Pařížské muzeum Orsay (Musée d'Orsay) vzniklo v budově bývalého Nádraží d'Orsay.

Borax se často uplatňuje v metalurgii, kde tavenina boraxu překrývá roztavený kov a funguje jako ochranný prvek proti oxidaci zpracovávané slitiny.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů