Oko

Mapa

Mapa světa
Mapa světa. Obrázek: Wikipedia, autor: Central Intelligence Agency (CIA).

Mapa je přenesení zmenšeného znázornění určitých objektů a ploch vyskytujících se v určité oblasti do grafického znázornění prezentovaného nejčastěji na papíře nebo v digitalizované podobě v počítači. Nejčastěji se jedná o mapy států, případně světadílů.

Mapy bývají zhotoveny v různém měřítku, k němuž je poté potřeba přihlížet při určování vzdáleností.

Na mapy je možno znázorňovat celou řadu skutečností, může jít o nadmořskou výšku, vodní plochy, lesy, komunikační sítě, ale také hustotu zalidnění nebo třeba průmyslové nebo hospodářské využití určité oblasti.

Mapu lze tedy označit za model reálného světa.

Nevýhodou map je, že každá mapa s výjimkou globusu (přenesení obrazu povrchu planety na povrch koule) vykazuje určité zkreslení. Toto zkreslení deformuje plochy, délky, úhly a tvary zemského povrchu. Nevýhodou globusu je jeho neskladnost.


Další články

Pečené americké brambory podáváme nejlépe s tatarskou nebo jinou vhodnou studenou omáčkou.

Průmyslová těžba ropy na území Polska je soustředěna především do oblasti Polské nížiny v centrálním a západním Polsku.

Různé druhy map slouží k různým účelům.

Tradiční vánoční zvyky a tradice často souvisejí s očistou obydlí.

Vánoční rostliny patří k Vánocům stejně, jako tradiční vánoční stromek.

Proslulé americké cookies s ořechy a hořkou čokoládou upečeme.

Použité měřítko mapy určuje zmenšení při převodu obrazu krajiny do projekce.

Víceúčelový užitkový vrtulník vrtulník Mil Mi-4 je schopen transportovat automobil velikosti GAZ-69.

Ořechovou náplní plněné šuhajdy zalijeme čokoládou.

Den předem namočené americké fazole osolíme, opepříme a při podávání ochutíme kečupem.

Výroba poštovních známek pomocí válečků.

Monumentální stavba El Escorial, stojící severozápadně od Madridu, sloužila jako královské sídla a klášter.

Mapa je v určitém měřítku zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, nebeské sféře nebo ostatních nebeských tělesech, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy.

Články:

Vánoční slovenské šuhajdy ozdobíme nakonec kouskem ořechu.

Čínský radioteleskop FAST je v současné době svým průměrem 500 metrů největším vesmírným radioteleskopem na světě.

Francouzský fyziolog Claude Bernard je považován za otce vědy o procesech v živém organismu nazývané dnes fyziologie.

Samotné slovo mapa je punského původu, přičemž slovo mappa označovalo kousek plátna, ubrousek.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů